Ändringar på hälsostationerna i Kvarnbäcken, Gårdsbacka och Stensböle

Kvarnbäckens renovering blir färdig 2021. Ändringsarbeten har pågått på Kvarnbäckens hälsostation sedan våren 2020. På grund av golvproblemen som påträffats på hälsostationen kommer renoveringen att försenas och fortsätta inpå nästa år. Vi beklagar förseningen av renoveringen och de tillfälliga störningar som den medför i Kvarnbäckens byggnad. Kvarnbäckens tjänster fortsätter som förut under ändringsarbetet.

Den förlängda öppethållningstiden (vardagar kl. 7–20) förväntas tas i bruk på Kvarnbäckens hälsostation vid nästa årsskifte.

Utöver den nuvarande renoveringen utvidgas Kvarnbäckens hälsostation i fortsättningen så att de tjänster som planerats för Gårdsbacka hälsostation också ska få plats i byggnaden.

Behovet av utvidgningen hänger ihop med planerna att förnya Gårdsbacka köpcentrum, vilka omfattar rivningen av Gårdsbacka gamla hälsostationsbyggnad inom 5–10 år. Utvidgningen av Kvarnbäckens hälsostation torde bli färdig om 5–6 år.

Renovering av Gårdsbacka

Omfattningen av renoveringen av Gårdsbacka hälsostation har anpassats till helhetssituationen. Ändringsarbetena blir mer begränsade än vad som ursprungligen planerats. De överenskomna ändringsarbetena kommer att förbättra förhållandena och säkerheten inomhus på hälsostationen. Tidpunkten för inledningen av renoveringen och den övergripande tidtabellen specificeras i slutet av sommaren.

Tjänsterna i Gårdsbacka fortsätter som förut under ändringsarbetet. Ett undantag är socialtjänster för unga som flyttas från Gårdsbacka till Kvarnbäckens hälsostation vid nästa årsskifte.

Vi beklagar i förväg tillfälliga störningar från renoveringen på hälsostationen.

Tjänsterna på Gårdsbacka hälsostation flyttas till Kvarnbäckens hälsostation när den ovannämnda utvidgningen av Kvarnbäckens hälsostation blir färdig. I samband med planeringen utreds om en lokal kundservice eventuellt blir kvar i Gårdsbacka.

Stensböle hälsostation fortsätter ännu några år

Till skillnad från den ursprungliga planen flyttas inte Stensböles tjänster till Gårdsbacka hälsostation på grund av en mer begränsad renovering. Tjänsterna på Stensböle hälsostation blir kvar i Stensböle tills Kvarnbäckens ovannämnda utvidgning blir färdig. Därefter flyttas tjänsterna till Kvarnbäcken.

Invånarna involverade

Gårdsbacka, Stensböle och Kvarnbäckens hälsostationer är en del av den kommande Kvarnbäckens centrum för hälsa och välbefinnande. Social- och hälsovårdstjänsterna i området har planerats tillsammans med invånarna. Vi vill fortsätta detta samarbete som börjat så bra.

När coronasituationen tillåter, ordnar vi åter igen evenemang och promenader för invånarna samt verkstäder. Kontakta sote.asukasosallisuusmyllypuro@hel.fi. Du kan ge respons på adressen www.hel.fi/respons. Tack!

Samordnade tjänster för dig

Centralen för hälsa och välbefinnande kommer förutom hälsostationstjänster att dessutom erbjuda exempelvis socialtjänster för vuxna och ungdomar samt tandvårdstjänster, psykiatri- och missbrukartjänster, fysioterapi, ergoterapi, tjänster för personer med funktionsnedsättning samt laboratorietjänster.