En man läser ett papper

Ändringar i besöksbegränsningarna i seniorcenter, servicehus och sjukhus

Besöksbegränsningarna i sjukhus, servicehus och seniorcenter görs striktare. De nya begränsningarna gäller 4.12–10.1.

– Helsingfors befinner sig i spridningsskedet av coronaviruset. Syftet med begränsningarna är att skydda patienterna, klienterna och personalen, berättar direktören för sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster Seija Meripaasi.

– Vi förstår att begränsningarna känns tunga, men vi måste nu agera med säkerheten först. Vi tackar vänner och anhöriga för samarbetet, Meripaasi fortsätter.

Besöksbegränsningarna i sjukhus

Anhöriga och vänner kan inte besöka sjukhus 4.12–10.1. Det är inte heller möjligt att träffa patienterna ute. 

Man kan kontakta patienterna genom att ringa.

Det är fortfarande möjligt att besöka patienter i terminalvård.

Ändringarna i besöksbegränsningarna i seniorcenter och servicehus

Anhöriga och vänner kan besöka klienten en gång om dagen. Klienten får ta emot en besökare i taget. Vi önskar att besöken hålls korta. En bra längd är ca 15 minuter.

Utomhusbesök är fortfarande möjliga. Utomhusbesöken får vara högst 30 minuter långa och besökarna får vara högst två åt gången.

– Om klienternas mående och vädret tillåter rekommenderar vi fortfarande utomhusbesök i första hand, säger Meripaasi.

– Man kan också ringa t.ex. videosamtal till klienterna, fortsätter Meripaasi.

Man ska komma överens om alla besök på förhand med den anhörigas vårdplats och man ska använda munskydd under besöket. Man får komma på besök endast om man är frisk. Man ska också sköta om bra handhygien och hålla avstånd.

Du hittar närmare instruktioner på stadens webbplats.

Bild: Sakari Röyskö

Uppdaterad 16.12. De nya begränsningarna gäller 4.12–10.1.2021.