Kundtjänstpersonal vid info.

Ändringar i akut tandvård på vardagar från den 10 januari

Akut tandvård på vardagar fås i Helsingfors från den 10 januari 2022 på Fiskehamnens tandklinik på adressen Verkstadsgatan 14. Samtidigt upphör akutvården på Kvarnbäckens tandklinik. Icke-brådskande vård i Kvarnbäcken fortsätter normalt.

Helsingfors andra serviceställe för akut tandvård är vardagar på Mun- och tandcentret i Mejlans på adressen Haartmansgatan 1. Både Fiskehamnen och Mun- och tandcentret betjänar från måndag till fredag kl. 8–15. Akut tandvård för barn och unga ges vardagar fortfarande på den egna tandkliniken.

Tidsbokningen ändras inte. Tidsbeställningen för akut vård är öppen vardagar kl. 7–14 på numret 09 310 51400. Du kan boka tid även elektroniskt på tjänsten maisa.fi. Klienterna ombes ta kontakt per telefon eller elektroniskt innan de söker vård. Servicen produceras av Helsingfors stad.

Inga ändringar i kvälls- och helgjouren

Tandvårdens kvälls- och helgjour för Helsingforsborna ordnas på Parksjukhuset, tidigare Barnkliniken. Parksjukhusets adress är Stenbäcksgatan 11.

Jouren betjänar vardagskvällar kl. 16–21 samt under veckoslut och helger kl. 9–21.

Tidsbokningen är öppen vardagar kl. 14–21 samt helger och söckenhelger kl. 8–21 på numret 09 471 71110 Vi ber klienterna att ringa innan de kommer till jouren. Servicen produceras av HUS.

Nattjouren är fortfarande på olycksfallsstationen i Tölö.

Nattjouren för tandvård ordnas även i fortsättningen nattetid kl. 21–8 på olycksfallsstationen i Tölö (Tölögatan 40). Tidsbokningen betjänar på numret 040 6215 699. Vi ber klienterna att ringa innan de kommer till jouren. Servicen produceras av HUS.

Allvarliga tand-, mun- samt käk- och ansiktsskador vårdas på Tölö sjukhus (Tölögatan 40) dygnet runt. 

Bild: Virpi Velin