Helsingfors social- och sjukvårdstjänster under allhelgonadag

Hälsorådgivning 24 h - tfn 09 310 10023
Hälsorådgivningen ger uppgifter om hälsovårdstjänsterna i Helsingfors och anvisningar om vården av sjukdomar dygnet runt (24 h) till normal samtalsavgift.

Livshotande situationer - ring 112
Hjälp fås dygnet runt från numret 112 i allvarliga och livshotande sjukdoms- och olycksfall.

Hälsostationerna
Hälsostationerna håller stängt under allhelgonadag (2.11). Hälsostationerna håller öppet fredagen 1.11 kl. 8–16 (Fiskehamnen och Nordsjö kl. 7- 16).

Jour – tfn 116 117
Då den egna hälsostationen har stängt vårdas brådskande sjukdomsfall i jouren.

Innan du söker dig till jouren vänligen ring den avgiftsfria jourhjälpen, tfn 116 117. Jourhjälpen betjänar dygnet runt.

  • Vuxna (16 år fyllda): Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12 och Malms joursjukhus, Talvelavägen 6 J.
  • Barn: Barn och ungdomssjukhuset, Barnkliniken, Stenbäcksgatan 11, tfn 116 117.

I brådskande sjukdomsfall, om den egna hälsostationen är stängd, kan helsingforsare också söka sig till Jorvs jour i Esbo, Åbovägen 150 eller till Pejas jour i Vanda, Sjukhusgatan 1.

Munhälsovårdens jour
Jouren för munhälsovård håller öppet under allhelgonadag (2.11) kl. 9–21 i Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12. Tidsbeställningen är öppen kl. 8–21, tfn 09 471 71110. Nattjouren är på Tölö olycksfallsstation, Tölögatan 40, tfn 040 621 5699. Ring innan du kommer till jouren.

Social- och krisjour 24 h
Social- och krisjouren betjänar dygnet runt även under under allhelgonadag. Socialjouren tfn 020 696 006 och krisjouren tfn 09 310 44222.