Nordsjö hamn sett från luften. Arkiv bild.

11 coronasmittade på fraktfartyget Valencia Express

11 medlemmar av besättningen på fraktfartyget Valencia Express har konstaterats ha coronavirussmitta. Fartyget kom till Nordsjö hamn från St. Petersburg 30.4. De insjuknade har isolerats och de exponerade försatts i karantän på fartyget. Hela besättningen coronatestades på söndagen 2.5.

En besättningsmedlem på fraktfartyget insjuknade i St. Petersburg. Hela besättningen coronatestades i St. Petersburg. Förutom den insjuknade besättningsmedlemmen konstaterades coronavirussmitta också hos fyra andra besättningsmedlemmar.

Fraktfartyget kom till Nordsjö hamn från St. Petersburg på eftermiddagen 30.4. Om ankomsten av fartyget hade gjorts en sjöfartshälsodeklaration enligt instruktionerna innan fartyget kom i hamn. Utöver hade den epidemiologiska verksamheten i Helsingfors uppgifter om ankomsten och om att det fanns coronavirussmittade personer ombord. Fartyget har 24 besättningsmedlemmar.

”Vi kontrollerade först hur de insjuknade mår. Efter det isolerade vi de insjuknade och försatt de exponerade i karantän på fartyget. Både isoleringen och karantänen kunde ordnas ombord eftersom samtliga besättningsmedlemmar har en egen hytt”, berättar Sanna Isosomppi, överläkaren vid epidemiologisk verksamhet i Helsingfors.

”Vi ordnade en ny coronavirusprovtagning till hela besättningen på söndagen 2.5. Förutom de fyra tidigare konstaterade smittfallen konstaterade vi sju nya smittfall. En besättningsmedlem vårdas på sjukhus i Helsingfors”, fortsätter Isosomppi.

International Chamber of Shipping (ICS) har tillsammans med internationella intressentgrupper inom sjöfart gjort instruktioner till rederier för att hindra spridningen av coronavirus ombord på fartygen samt instruktioner för tryggt umgänge för personalen ombord och i hamn (Coronavirus (COVID-19) Guidance for Ship Operators for the Protection of the Health of Seafarers).

Arbetshälsoinstitutet har gjort Instruktioner för fraktfartyg vid eventuella misstänkta coronavirusfall.

Dessa instruktioner följs också ombord på fraktfartyget Valencia Express.

Bild: Helsingfors hamns bildarkiv / Finska Flygbilder AB