Varning för skogsbrand i Nyland

Varning för skogsbrand i Nyland – man får inte tända öppen eld

Varning för skogsbrand har trätt i kraft i Nyland. Fjolårsgräset är mycket torrt, liksom ytskiktet i skogarna och faran för bränder i terrängen är mycket stort. Det är strängt förbjudet att tända öppen eld så länge det ges varning för skogsbrand. Passa också på gnistor som kan uppstå vid till exempel skogsarbete och metallbearbetning. Bara under påsken registrerades över 100 terrängbränder i Finland. Väderprognosen lovar inget regn under det närmaste dagarna heller, så någon snabb lindring är inte att vänta. Dessutom räcker inte ett litet regn när det är så här torrt. Blåsten gör terrängen ännu torrare och sprider elden snabbt.

Räddningsverken i Nyland önskar att alla är mycket försiktiga, så att det inte uppstår terrängbränder. Vid grillning är det för närvarande endast tillåtet att använda grillar som isolerats från marken eller eldstäder av tegel eller stenmaterial, från vilka elden inte kan sprida sig till marken eller via gnistor. Öppna eldar och grillar och motsvarande av lätt konstruktion som placeras på marken och kan falla omkull i blåsten får absolut inte användas. De räknas enligt räddningslagen som öppen eld och brandfaran är uppenbar.

Om du observerar en terrängbrand, ring genast nödnumret 112. Det är viktigt att släckningen kan komma igång så fort som möjligt. Varna också folk i byggnader i närheten. Räddningsverken rekommenderar att du laddar ner appen ”112 Finland” på din mobil. När du ringer med appen till nödnumret ser nödcentralen automatiskt var du är och hjälpen hittar säkert fram.

De gällande varningarna finns på https://sv.ilmatieteenlaitos.fi/varningar.


DELA