Strängare förbud mot öppen eld i Nyland

Strängare förbud mot öppen eld i Nyland

Risken för terrängbränder har ökat och blivit mycket hög på grund av den långa perioden med torrt och varmt väder. I Nyland har det enbart under maj uppstått sammanlagt 188 terrängbränder. Räddningsverken i Nyland har skärpt den allmänna varningen för skogsbrand genom att tills vidare förbjuda all öppen eld i hela området. Förbudet gäller allt som kan orsaka fara för brand.

Marken och vegetationen är nu så torra att sannolikheten för en storbrand är synnerligen hög. Risken för skogsbrand ökas av de kraftigare vindförhållandena, som kan föra med sig värme och gnistor över långa sträckor. En brand kan uppstå också av annat än öppen eld, såsom cigarretter, motorfordon eller värmen från arbeten där eld hanteras.

Brasor eller annan öppen eld får inte tändas nu när förhållandena på grund av torkan och blåsten är sådana att risken för skogsbrand, gräsbrand eller annan eldsvåda är uppenbar.


DELA