Räddningsverkets brandsyner och möten anordnas med strikta säkerhetsaspekter under coronavirusepidemin

  • Kom ihåg att avboka alla möten med räddningsverket om du kan ha exponerats för coronaviruset eller har symtom som tyder på att du är smittad.
  • Presentationer av brandtekniska planer sköts på distans. Du skickar planerna och utredningarna via e-post och kontaktar brandinspektören med ett e-postmeddelande för att komma överens om genomgången. Som mötesverktyg används Teams, Skype eller telefonen. När planen är klar att godkännas, lämnar konstruktören den till Lupapiste, där brandinspektören stämplar den.
  • Också alla större möten hålls på distans och de avtalas separat.
  • Endast nödvändiga särskilda brandsyner genomförs. Förutsättningen för att genomföra en brandsyn är att objektet ska vara så färdigt som möjligt. På så sätt försöker man undvika så kallade onödiga besök och därigenom onödig exponering. Dokumenten som gås igenom under synen ska skickas till brandinspektören i förväg. Om brandsynen måste skjutas upp för att objektet inte är klart, ska du kontakta vederbörande brandinspektör. Endast personer som absolut behövs ska delta i synen.
  • Andra särskilda brandsyner ersätts med dokumentövervakning, där representanten för objektet skickar dokument och intyg om genomförda syner till brandinspektören via e-post.