Räddning av häst

Räddningsverket ger ut nya anvisningar för räddning av djur

Ett djur som behöver hjälp väcker en vilja att hjälpa hos människor. Men i vilka situationer behöver djuret verkligen hjälp? Vem ska man kontakta? För att göra det lättare att hitta hjälp, har Räddningsverket förnyat sina anvisningar för räddning av djur.

– Stadsborna har inte varit helt klara på vilket nummer man ska ringa om djurräddningsuppgifter. Vi har försökt förtydliga situationen med dessa nya anvisningar, förklarar räddningsverkets djurräddningsansvarige Marko Lassila.

I vissa situationer med anknytning till djur ska man genast kontakta myndigheten.

– Om den allmänna säkerheten är i fara, ska man genast ringa nödnumret 112. En sådan situation är till exempel om en älg går på en livligt trafikerad väg, om ett stort antal bin har kommit inomhus och orsakar fara för människor, eller om en häst har fallit i ett dike, berättar Lassila.

– Också om du ser älgar, rådjur eller stora rovdjur i Helsingfors centrum eller på en livligt trafikerad väg, ska du ringa polisen eller nödnumret 112.

Räddningsverkets djurräddningsenhet, telefon (09) 310 30151, ska man kontakta om ett djur har blivit påkört eller det annars tydligt är skadat. Du kan även kontakta om ett djur fastnat i ett nät eller fallit i ett schakt och du inte själv kan hjälpa det. 

Det är inte alltid lätt att ta reda på djurets tillstånd. Enligt Lassilas råd ska man pröva på att schasa bort djuret. Om djuret inte reagerar, är det ett tecken på att det inte mår bra och behöver människans hjälp.

Alla djur behöver inte hjälp

Alla djur som ser ut att vara i nöd behöver inte människans hjälp. Till dessa hör till exempel måsungar och fältharungar som ser övergivna ut men klart är i bra kondition. Honorna tar hand om ungarna men vistas inte hela tiden på nära håll.

Fåglar och ekorrar som hamnat inomhus kan man oftast schasa iväg på egen hand.

– Dra för gardinerna i rummet och öppna ett fönster eller en dörr. Djuret tar sig mot ljuset och ut ur rummet, säger Lassila.

Enligt Lassila är det normalt att vilda djur rör sig i förstäder, så bara det att man ser ett djur är i sig ingen orsak till oro. En annan sak är det om djuret börjar bete sig hotande. 

Mer information:

Djurräddningsanvisningar
på finska

Djurräddningsanvisningar
på svenska

Djurräddningsanvisningar
på engelska


DELA