Begränsningar som ansluter till förbudet, upphör i dag onsdag den 20.6.2018 kl. 12.00.

Visst kommer hjälpen fram?

Vintern är som vackrast i södra-Finland just nu och det har snöat rikligt, så mycket att det börjar vara till besvär. Det här känns i räddningsverkens vardag, framkomsten försenas eller till och med förhindras om farlederna är stockade av snö eller felparkerade bilar.

Snöfallet ser ut att fortsätta, enligt prognosen ska det snöa eller regna på lördaden, söndagen och måndagen ca 20-25 cm. På sydkusten stiger temperaturen under söndagen till snäppet över noll och en del av nederbörden kan komma som regn eller slask.

Medborgarna  har bl. a. frågat hur räddningsverket kommer fram när inte sopbilen heller når fram.

Räddningsverken i Nyland önskar att man tar i beaktande räddningsfordonens och ambulansernas fria framfart till hjälpbehövande. Det är viktigt att hålla räddningsvägarna fria från snö. Bilar som är parkerade på avsmalnande gator är också ett hinder för större fordon. Det är lättare för chaufförerna att notera vägens kanter i dåligt väder om de är märkta med käppar. Snöhögar är visuella hinder och snöarbetsmaskiner är i farten, så också på lätt trafiklederna  bör man vara på sin vakt. Eftersom barn kan leka i snöhögar, så bör föräldrarna påminna sina barn om farorna med sådana lekar. Också snöröjarna skall vara uppmärksamma på att det kan finnas barn som leker i snöslott i högarna.

Utgångar som t.ex leder till baksidan av byggnader som inte har vinterunderhåll, bör också hållas snöfria. Du tar väl i beaktande dina grannar, anhöriga och äldre mänskor som kan behöva hjälp med snöarbete eller med att röra sig ute.

När temperaturen stiger ökar tyngden av snö på taken.  Speciellt plana tak samt industrihallar är riskobjekt. Det är värt att uppmärksamma snömängden och det rekommenderas att låta professionella sköta om snöarbeten på tak. Tilläggsinformation om snöbelastningen på tak hittar man på miljöförvaltningen websida och  http://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Suurten_hallien_kattojen_lumitilanteen_t(49116) (på finska).