Begränsningar som ansluter till förbudet, upphör i dag onsdag den 20.6.2018 kl. 12.00.

Visst kommer hjälpen fram?

Medborgarna har bland annat ställt frågor om hur räddningsverket kommer fram när inte sopbilen heller når fram.

Helsingfors stads räddningsverk önskar att man tar i beaktande räddningsfordonens och ambulansernas fria framfart till hjälpbehövande. Det är viktigt att hålla räddningsvägarna fria från snö. Bilar som är parkerade på avsmalnande gator är också ett hinder för större fordon. Det är lättare för chaufförerna att notera vägens kanter i dåligt väder om de är märkta med käppar. Snöhögar är visuella hinder och snöarbetsmaskiner är i farten, så också på lätt trafiklederna  bör man vara på sin vakt. Eftersom barn kan leka i snöhögar, så bör föräldrarna påminna sina barn om farorna med sådana lekar. Också snöröjarna ska vara uppmärksamma på att det kan finnas barn som leker i snöslott i högarna.

Utgångar som exempelvis leder till baksidan av byggnader som inte har vinterunderhåll bör också hållas snöfria. Du tar väl i beaktande dina grannar, anhöriga och äldre mänskor som kan behöva hjälp med snöarbete eller med att röra sig ute.

När temperaturen stiger ökar tyngden av snö på taken. Särskilt plana tak samt industrihallar är riskobjekt. Det är värt att uppmärksamma snömängden och det rekommenderas att låta professionella sköta om snöarbeten på tak.