Fem akutvårdsenheter till Ukraina från Helsingfors räddningsverk

Vid sitt möte den 28 november 2022 beslutade Helsingfors stadsstyrelse att donera fem akutvårdsenheter av Helsingfors stads räddningsverk till räddningsväsendet i Ukraina. Räddningsverket har underhållit, renoverat och utrustat enheterna, varav fyra är av årsmodell 2016 och en av årsmodell 2014. Värdet på donationen är kring 60 000 euro.

Akutvårdsenheterna används för räddningsverkets dagliga larmuppgifter i cirka tre år, varefter de fungerar som reservenheter i tre till fem år. Därefter säljs fordonen vanligen på auktion. De akutvårdsenheterna som nu doneras har senast fungerat som reservenheter.

”Det finns ett stort och ständigt behov av räddningsverksamhetens och akutsjukvårdens fordon, utrustning och materiel i Ukraina. De akutvårdsenheter vi nu donerar skulle ut på aution, eftersom vi nyligen har förnyat vår utrustning. Förslaget att donera enheterna kom från vår personal, så vi förberedde gärna donationen och beslutsfattandet som är förknippad med den”, säger räddningskommendör Jani Pitkänen.

Behovet av hjälp och utrustning för räddningsväsendet i Ukraina till följd av kriget är konstant. Redan i april 2022 skickade Helsingfors stads räddningsverk ett stödpaket till Ukraina som omfattade utrustning och materiel för räddningsverksamheten och befolkningsskyddet. Inrikesministeriets räddningsavdelning samordnar Finlands civila bistånd till Ukraina genom Europeiska unionens räddningstjänstmekanism och ansvarar också för att leverera donationerna till Ukraina.