Fyrverkeri.

Förbud att använda fyrverkeripjäser på Helsingfors stads område under nyår 31.12.2021–1.1.2022

Helsingfors stads räddningsverk förbjuder precis som under tidigare år användning av fyrverkeripjäser på vissa av Helsingfors stads områden, torg, parker och shoppingcenter.

Förbudsområdena omfattar två nya områden: Medborgartorget och Magasinparken. Räddningsmyndigheten har bedömt situationen genom att beakta rådande omständigheter och dessa nya områden är sådana där det är nödvändigt att förbjuda användningen av fyrverkeripjäser i år.

Förbudsområdena finns i pdf-bilagan. (på finska)

Räddningsverket önskar att människor beaktar coronaläget, följer begränsningarna som gäller sammankomster och önskar ett lugnt firande.

Räddningsverket utmanar också helsingforsarna att fundera på hur man kan fira nyåret på nya sätt, så att glädjen och andra människor tas i beaktande samtidigt.