Virtuell skolavslutning på läsårets sista dag och patrullerande ungdomsarbetare – extra resurser sätts in

Skolavslutningen är viktig för de unga – också i år firas den. En traditionell skolavslutning ordnas inte men däremot en skolavslutning i klassgrupperna i skolan. Endast eleverna kan delta på ort och ställe i skolornas skolavslutning och därför erbjuds andra en virtuell skolavslutning över nätet. På skolavslutningsveckoslutet patrullerar ungdomsarbetare på platser där de unga gärna vistas. Syftet är att träffa unga under 18 år – att bland annat diskutera, påminna om spelreglerna för ett tryggt firande och vid behov sätta in hjälp.

Kom i skolavslutningsstämning virtuellt

Nu ska det skolarbete som eleverna har utfört under läsåret, läsårets slut och det förestående sommarlovet firas. Därför har en virtuell skolavslutning satts ihop för eleverna, vårdnadshavarna och skolpersonalen. Virtuell skolavslutning-videon visas på kanalen Helsinki-kanava (helsinkikanava.fi) på lördagen 30.5.2020 kl. 8.00. Det är emellertid möjligt att också senare titta på videon på kanalen. Videon innehåller bland annat musikuppföranden av Helsingfors stadsorkester och elever. Dessutom delar elever med sig av sina tankar om läsåret, sommarstämningar och hur det är att gå ut grundskolan, medan Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori håller ett festtal. Liisa Pohjolainen, som är sektorchef vid fostrans- och utbildningssektorn, tackar eleverna, lärarna och vårdnadshavarna för det arbete de utfört under läsåret: ”Jag vill särskilt tacka alla för ett lysande samarbete, flexibilitet och engagemang under den undantagssituation som coronaepidemin har orsakat.”

En trygg festdag

Under denna exceptionella tid är det skäl att påminna de unga om spelreglerna för en trygg festdag: man bör undvika folkskaror och om man samlas bör det ske i en liten grupp och nära hemmet. Dessutom ska man komma ihåg att hålla säkerhetsavstånden. Man bör till exempel undvika att omfamna kamrater och att avnjuta en gemensam matsäck. Ungdomsarbetare patrullerar i Helsingfors 29-31.5 och på skolavslutningsdagens kväll och natt sätts extra resurser in. I patrullerna deltar cirka 80 professionella och dessutom erfarna volontärer inom ungdomsarbetet. Patrullerna ordnas av Helsingfors stads ungdomstjänster i samarbete med Finlands Röda Kors, Stationens Barn rf, de evangelisk-lutherska församlingarnas Saapas-verksamhet, polisen och Helsingfors stads räddningsverks akutvård. I år torde de unga främst fira annanstans än i centrum på grund av mötesrestriktionerna. ”Man bör påminna de unga om vikten att hålla avstånd också under firandet och i år är det inte en god idé att fira att skolan tar slut i parker eller på stränder. En trygg vuxen kommer att närvara och de unga har möjligheten att be om hjälp. De unga ska också ta hand om varandra”, säger ledaren för operationen Timo Kontio från Helsingfors stads ungdomstjänster.