Stadsträdgården Kasvattamo.

Utställningen Urban Mat skapar en grön oas i Helsingfors stadsmuseum

Städer fortsätter växa och urbaniseringen förblir en global megatrend. Samtidigt ändras matproduktionen på grund av klimatförändringen. Utställningen finns på stadsmuseets fjärde våning och presenterar den urbana matens historia och framtid i Helsingfors på ett intressant och överraskande sätt samt ställer besökaren frågan: Vilken roll spelar städer i den nya, mer hållbara typen av matproduktion och matkultur? Samtidigt öppnas som en del av utställningen den fascinerande stadsträdgården Kasvattamo – mitt i stadens centrum. Utställningen ger en intressant och överraskande översikt av den framtida urbana maten och den visas i Helsingfors stadsmuseum 1.6.–27.9.2020.

Utställningen, sammanställd av stadsmuseet och miljöorganisationen Dodo rf, är en dialog där experter och aktörer från olika branscher besvarar frågor som samlats bland ungdomar. Dialogen förs mellan bland annat en toppkock, en futurist, WWF:s matexpert, en trädgårdspedagog, en stadsbiodlare och en potatisodlare i Tölö. I stället för färdigtuggade svar är innehållet en samling tankar, visioner, lösningar och exempel, med hjälp av vilka man kan se till att maten räcker till åt alla medan miljöbelastningen minskas. Utställningen åskådliggör även matproduktionens nya metoder, så som vatten- och luftodlingslösningar som passar i ett stadsrum samt framtidens matindustri, på konkreta sätt: till beskådande finns till exempel skott som vuxit i vatten och information om bärceller som odlats med cellodling.

Som företeelse är stadsodlingen inte ny men den är aktuell igen. Kunskapstörsten om matens ursprung och de egna valens inverkan har höjt stadsodlingens betydelse markant i Helsingfors; odling av mat nära hemmet gör också den urbana miljön grönare. Också i huvudstadsregionens förtätade stadsbild kan odlingen växa vertikalt, det vill säga uppåt.

Till konceptet för stadsmuseets fjärde våning hör att man utvidgar uppfattningen om vad ett museum är genom innehåll som väcker starka känslor. ”Det är roligt att också ha levande växter i en utställning, som aeroponisk potatis och mikroskott. På så sätt får besökarna helt konkret se nya teknologier kring urban mat”, berättar utställningens producent Johanna Björkman.

Kasvattamo, som öppnas på museets innergård, är ett innovativt centrum för stadsodling och evenemang, vars olika skeden publiken kan följa med under odlingsperioden. I september planeras en skördefest i Kasvattamo. Utställningen breder även ut sig utanför museet: satellitkonstverken som förverkligas tillsammans med unga stadsbor i augusti visar vägen till den urbana maten i Malm och i Östra centrum.

Utställningen Urban Mat är en del av miljöföreningen Dodo rf:s 25-årsjubileum. ”Dodo vill genom sin stadsodlingsverksamhet föra människor närmare till globala fenomen såsom matsäkerhet och utmaningar kring vatten och användningen av näringsämnen, och så att de också själva får möjligheten att uppleva växandets mirakel och lyckan av att göra saker tillsammans”, berättar Dodos kommunikationschef Elisa Niemi.

Urban Mat
1.6.–27.9.2020
Helsingfors stadsmuseum, 4 vån.
Alexandersgatan 16
Öppet mån–fre 11–19, lör–sön 11–17
Alltid fritt inträde

Bild: Urban Mat, Kasvattamo, 2020 / Bild: Yehia Eweis / Helsingfors stadsmuseum