Utställningsbild: Vadelma

Utställningsupplevelsen Lokaler – Alternativa musikplatser i Helsingfors tar publiken till självutnämnda musikscener under 2000-talet

Utställningen Lokaler – Alternativa musikplatser i Helsingfors på Helsingfors stadsmuseum öppnar den 13 november 2020. Genom utställningen får man ta del av olika subkulturers musikscener i 2000-talets Helsingfors. På dessa platser har man rockat och rejvat, druckit och dansat, skapat konst, mötts kring musiken och vuxit upp. I utställningen kan man bekanta sig med bland annat Konttiaukio, Oranssi, Vadelma, Vuoritalo, Siperia, Studio Là-bas, Kääntöpöytä och Omenapuutalo.

I 2000-talets Helsingfors har självutnämnda musikscener och till dem relaterade subkulturer sällan haft tillgång till permanenta eller genuint egna lokaler. Då och då har engagerade och inspirerade aktiva ändå lyckats skapa platser där de själva fått forma verksamheten och där musiken har fått blomstra på sina egna villkor. Verksamheten har varit betydelsefull såväl för musikerna, konstnärerna och deltagarna själva som för stadskulturens mångfald på ett bredare plan. 
   
Utställningen Lokaler baserar sig på en material- och minnesinsamling som ordnades 2019, och som var öppen för alla. De material och minnen som finns med i utställningen har samlats in från ett stort antal aktiva som deltagit i verksamheten. Utställningen presenterar en grupp sinsemellan olika icke-kommersiella lokaler, som lyftes fram i enkäten.

”Det har varit fint att skapa en utställning om nutiden tillsammans med passionerade personer. Jag är särskilt glad över att vi fick med folk ända från idékläckningsskedet till uppbyggandet av själva utställningen. Utställningen är ett gemensamt projekt för aktiva och minnesorganisationer, som synliggör stadskulturens mångfald”, berättar utställningens producent Eero Salmio.

”Vi ville lyfta fram musik, musikkultur och ett sätt att arbeta som berikar hela Helsingfors kulturliv, men som inte tidigare fått den synlighet och uppskattning som de förtjänar. Jag hoppas att utställningen kan erbjuda åtminstone en liten inblick i det uppoffrande och engagerande arbete som görs för att scenen ska leva och må bra”, fortsätter utställningskuratorn Juho Hänninen.
  
Utställningen Lokaler öppnar den 13 november på museets fjärde våning, som är ägnad åt växlande utställningar. Till konceptet för lokalen på fjärde våningen hör experiment och att utvidga uppfattningen om museer med känsloväckande innehåll, som till exempel kan vara utställningar, evenemang eller upplevelser. 

Utställningen är tillägnad alla som håller lokalerna levande. 

I anslutning till utställningen producerar Helsingfors stadsmuseum en podcastserie i fem delar. De två första avsnitten av podcasten Lokaler har redan publicerats, och de övriga tre publiceras i november. I podcastserien får aktiva inom området möjlighet att berätta hur den alternativa musiken har mått i 2000-talets Helsingfors. Man kan lyssna på avsnitten på stadsmuseets webbplats samt via Spotify och Apple Podcasts.

Lokaler – Alternativa musikplatser i Helsingfors
13.11.2020–28.3.2021 
Helsingfors stadsmuseum, 4:e våningen
Alexandersgatan 16 
Öppet mån–fre 11–19, lör–sön 11–17
Fritt inträde

Lokaler – Alternativa musikplatser i Helsingfors

Utställningsbild: Vadelma. Bild: Yehia Eweis / Helsingfors stadsmuseum