På Georg Ots däck

Utställningen Kära Tallinn tar en titt på den färgglada stämningen på Helsingforsbornas resor till Tallinn från 1980-talet till idag

Utställningen Kära Tallinn – anekdoter om grannen, som öppnas 15.10.2021 i Helsingfors stadsmuseum granskar Helsingforsbornas förhållande till vår grannstad Tallinn. Stadsborna, som bilderna och berättelserna till denna varmhjärtade utställning har samlats från, får själva föra talan. Den roliga – och ibland lite genanta – med kärlek omhuldade stämningen sträcker sig från 1980-talet till idag och ger besökarna en inblick i olika delar av Tallinn, historiska evenemang och stadsmiljön som genomgår snabba förändringar.

I Helsingfors stadsmuseums nya utställning Kära Tallinn – anekdoter om grannen får vi kika i Helsingforsbornas fotoalbum och resedagböcker. Minnena från resorna till Tallinn tar oss till den revolutionära konserten Rock Summer 1988, en underlig taxiresa mot stadens utkanter och att svettas med tobakskartonger som skymtar under jackan inför beskäftiga tulltjänstemän. I de senaste berättelserna kan man känna en djup längtan efter den kära grannstaden orsakad av de exceptionella omständigheterna under pandemin. Minnena från olika årtionden målar upp en bild av den finländska resenären, till exempel som en ”ren”-staty i Virus lobby, en modig seglare som korsar Finska viken och en entusiast av det estniska språket och kulturen. Å andra sidan berättar de också en större historia om de svåra förhållandena i det sovjetiska Estland, landets återupprättande av självständighet och skiftet mot ett modernt teknologisamhälle.

Man har alltid gjort resor från Helsingfors till Tallinn. Efter krigen följde tystare årtionden, men i slutet av 1980-talet gjorde politiska förändringar i Sovjetunionen och ökad sjöfart finländarna till en synlig del av Tallinns stadsbild igen. Helsingforsbornas förhållande till Tallinn har förblivit nära, även om orsakerna till resorna har förändrats över tiden. I stället för alkoholturism reser allt fler Helsingforsbor över Finska viken för exempelvis arbete, studier, kärlek eller kultur.

”Det har varit fantastiskt att se hur många olika historier man har velat berätta om Tallinn. Berättelserna kryddade med humor och starka känslor får oss att skratta, berör oss och överraskar oss. De många minnena förenas av ett varmt förhållande till staden bakom viken och dess folk”, säger Rania Taina, producent av utställningen.

Utställningen Kära Tallinn öppnar den 15 oktober på museets fjärde våning, som är ägnad åt växlande utställningar. Till konceptet på fjärde våningen hör experiment och att utvidga uppfattningen om museer med känsloväckande innehåll, som till exempel kan vara utställningar, evenemang eller upplevelser.Utställningsarkitekturen med audiovisuella och funktionella element har designats av Sampo Pyhälä. Samppa Ranta ansvarar för utställningens grafiska utseende.

Utställningen har arrangerats i samarbete med Tallinns stadsmuseum och Finlands institut i Estland för att hedra 30-årsjubileet av Estlands återupprättande av självständighet. Den parallella vänskapsutställningen SoomEST vabaduse viise otsimas 1961‒91 (Sökande efter frihetssånger från Finland) visas på Tallinns stadsmuseum från den 14 augusti 2021 till den 29 september 2022, och den kompletterande affischutställningen TALSINKI ühised mälestused (Gemensamma minnen) visades i parken Tammsaare från den 1 augusti 2021 till den 30 september 2021.

Kära Tallinn – anekdoter om grannen
15.10.2021–27.2.2022
Helsingfors stadsmuseum, 4:e våningen
Alexandersgatan 16

På Georg Ots däck 1984. Bild: Antti Eirola