Kvinnan spelar violin i bibliotek.

Stadsorkesterns musiker konserterar på Helsingfors bibliotek i november

Kammarmusiken spelas på sexton bibliotek i Helsingfors i november. Det är fritt inträde till konserterna på turnén Stadsorkester i ditt bibliotek, som arrangeras i samarbete av Helsingfors stadsorkester och Helsingfors stadsbibliotek.

Konserterna på biblioteksturnén tar cirka en halvtimme och stadsorkesters musiker spelar dem i små kammarmusikgrupper. Helsingfors stadsorkesters och stadsbibliotekets kammarmusiksamarbete inleddes i fjol när biblioteket firade sitt 160-årsjubileum. Evenemanget får nu en fortsättning, och man har tänkt att göra orkesterns biblioteksturné till en årlig tradition.

– Responsen från både stadsborna och musikerna i vår orkester var tydlig i fjol: bibliotekskonserterna hade en speciell, varm stämning. Till vår glädje kan vi fortsätta att ordna dessa möten överallt i Helsingfors. Jag hoppas att så många invånare som möjligt gör dessa små konsertpärlor till sina egna, säger Aleksi Malmberg, intendent i Helsingfors stadsorkester.

Turnén Stadsorkester i ditt bibliotek börjar måndagen den 1 november på Södra Haga bibliotek. Turnéns sista konsert är på torsdag 25.11. på Åggelby bibliotek. Konserterna som pågår en halvtimme börjar klockan 12 eller 18. Turnén gör de högklassiga kammarmusikkonserterna lätt tillgängliga för helsingforsarna på det egna hembiblioteket.   

- Biblioteken är viktiga platser för människor där man förutom litteratur även möter musik och annan kultur. Helsingfors stadsorkesters kammarmusikturné på biblioteken är ett fint tillskott till stadsdelarnas levande kulturutbud, säger Katri Vänttinen, chef för bibliotekstjänsterna i Helsingfors stad.

Mer information om konserterna:  helmet.fi/stadsorkesternidittbibliotek och om Helsingfors stadsorkester.

Foto: Maarit Kytöharju — Helsingfors stad