Sompasauna. Foto: Lauri Rotko

Stadsborna vill att konst och kultur syns i vardagen

Helsingfors stad bereder sin konst- och kulturvision för 2030. Vid beredandet av visionen frågade man stadsborna hurdan de tycker att konst- och kulturstaden Helsingfors bör se ut år 2030. Ett sammandrag av framtidsdrömmarna som medborgarna delat med sig i nätenkäten är nu klar. I svaren framhävdes önskan att konst och kultur blir en allt mer synlig och mångformig del av Helsingforsbornas vardag.
 
I framtidsvisionerna för de som svarat på enkäten framhävs stora trender såsom jämlikhet, internationalitet och mångkulturalitet, naturen och hållbar utveckling, samhällelighet och delaktighet. Ett särskilt och populärt ämne var evenemang. Man önskade evenemang i den nära framtidens Helsingfors, från mammutevenemang i världsklass till förortsfester och underground-evenemang, året om. Man diskuterade också hur man kan säkra att resurser och utrymmen finns för att skapa konst. Därtill önskade man att konst och kultur på ett ännu mer konkret sätt kunde bli en faktor i vardagen, att också bokstavligen bli en mer synlig del av hur man planerar offentliga utrymmen och områden. Vad gäller olika åldersgrupper var det särskilt konst- och kulturtjänster för barn och unga som var i fokus. 

Stadsborna frågades genom en kort enkät på nätet som var öppen mellan 22.5–31.8.2019 hurdan konst- och kulturstad de ville att Helsingfors vore år 2030. Svararna uppmuntrades att granska saken ur flera olika synvinklar, bl.a. vem som skapar konst och kultur, var man kan uppleva och var man kan skapa konst och kultur samt vilka aspekter av konst och kultur bör beaktas bättre än förut. Svararna uppmanades att antingen beskriva en enskild sak eller idé som de gärna ville se, eller skriva om en större vision. Nästan trehundra svarare delade på sina drömmar och idéer.
 
”Tack till alla som deltagit och som delat med sig av sina framtidsdrömmar. Jag var imponerad av hur mycket tankearbete många hade lagt på att beskriva även större idéer. Även om samplet var måttligt litet, ger ändå materialet viktig hjälp åt arbetsgruppen för konst- och kulturvision för att tänka på Helsingfors framtid. För mig visar dessa drömmar särskilt betydelsen av en levande och evenemangsrik kulturstad, att konsten syns i stadens vardag, samt att olika människor i olika livssituationer ska ha möjligheten att delta och uppleva att Helsingfors tillhör dem” konstaterar Aleksi Malmberg, ordförande för arbetsgruppen för konst- och kulturvisionen. 

Se enkätens sammandrag i denna länk. (På finska)
 
 I arbetet med konst- och kulturvisionen beaktas både stadsbors och experters åsikter. Arbetsgruppen för visionen har samlats sedan februari. Ordföranden för arbetsgruppen är Aleksi Malmberg, intendent för Helsingfors stadsorkester. De övriga medlemmarna i gruppen är vd emeritus, FM Leif Jakobsson (Svenska Kulturfonden), chefdirektör Gita Kadambi (Finlands nationalopera och -balett), professor Elina Knihtilä (Teaterhögskolan), lärare med planeringsansvar Emmi Komlosi (Helsingfors finska arbetarinstitut), koreograf och konstnärlig ledare Sonya Lindfors (Urbanapa), konstnär, konstdoktor Teemu Mäki (ordförande för Konstnärsgillet i Finland) och verkställande direktör Eeka Mäkynen (Finnish Metal Events Oy), verkställande direktör Sara Norberg (Cinematic) samt specialist Veli-Markus Tapio (Finska kulturfonden). 

Visionsarbetsgruppen ordnar hösten 2019 öppna möten för aktörer inom konst- och kultursektorn där arbetet presenteras och där man tillsammans med aktörerna kommer med idéer om åtgärder för de olika delområdena av visionen. Dessutom anlitar arbetsgruppen stadslotsar i syfte att sammankalla lokala invånarråd med möjlighet att i september–oktober 2019 kommentera utkastet till vision och fundera på vilka åtgärdsförslag kunde främja den regionala särarten. Helsingfors konst- och kulturvision 2030 ska bli klar under början av 2020. 

 

Mer information 

hel.fi/taidejakulttuurivisio2030 


Aleksi Malmberg 
Ordförande för arbetsgruppen för konst- och kulturvision
09 3102 2701 
aleksi.malmberg@hel.fi 


Ulla Laurio 
Sekreterare för arbetsgruppen för konst- och kulturvision
09 3107 0137 
ulla.laurio@hel.fi

 

 Foto: Sompasauna i 2014. Foto: Lauri Rotko/Helsingfors stad