En människa sittar sitt back mot kameran i Sisu-spårvagn på förarens plats. På vindrutan fins en svartvitt bild om en höghus som är byggnats.

Spåramuseet öppnar som förnyat den 24 mars

Det förnyade Spåramuseet är nu ännu mer intressant för barn och familjer, och spårvagnsfansen har inte heller glömts bort. En nyhet är spårvagnssimuleringen Sisulaattori som tar oss direkt till det förgångna Helsingfors med hjälp av ljud och bild.

Spårvagnarna, bussarna och metron har varit en del av Helsingfors och stadsbornas vardag i mer än 130 år. Spåramuseets nya dragplåster Sisulaattori är byggd på en motorvagn som var i bruk 1941–1979, och i den kan besökarna med egna ögon och öron uppleva utvecklingen av Helsingfors kollektivtrafik under fyra olika tidsepoker från förarens, passagerarens eller konduktörens plats. Med den interaktiva Sisulaattori kan man till exempel köra i Helsingfors under krigsåren, i ruset under 1950-talets olympiska spel och på Hagnäs torg mitt under 1970-talets politiska rörelser. Förutom den rörliga bilden finns det också ljud, och i vagnen kan man till exempel höra andra passagerares fotsteg och ljud från gatan. Sisulaattori har samproducerats av företaget OiOi, som är specialiserade på att göra immersiva utrymmen.

I förnyelsen har man särskilt velat uppmärksamma barn och familjer som museibesökare.

”Många barn besöker Spåramuseet, och vi kan nu erbjuda dem något helt nytt att uppleva och göra, såsom en karta över Helsingfors där man kan köra leksaksfordon och magneter, samt egna frågor riktade till barnen i anslutning till varje vagn. Spårvagnarna är dock underbara och intressanta oavsett ålder, kön och kulturell bakgrund”, säger museilektor Suvi-Tuuli Waltari som har ansvarat för den pedagogiska förnyelsen av utställningen.

Förutom de nya spännande aktiviteterna finns dessutom Spåramuseets gamla favoriter bevarade. I utställningen kan man gå in i tre spårvagnar, varav en är en hästdragen spårvagn från 1800–1900-talets skifte – och hästen som är bekant från tidigare år har gjort återkomst. En gammal favorit finns också med – biljettstämplingsmaskinen.

Totalt har museet sex olika spårvagnar, allt från öppna släpvagnar och motorvagnar tillverkade i början av 1900-talet, till ”Jenkki” (smeknamn för Brill-svårvagnen) och ”Pikkuruotsalainen” (smeknamn för HRO:s vagnserie 1–67). I förnyelsen av utställningen har alla vagnar underhållits och konserverats, dessutom har deras tillgänglighet och belysning förbättrats.

Utöver vagnarna har utställningen fem hållplatser, där man närmare kan bekanta sig med kollektivtrafikens utveckling i Helsingfors. I den förnyade utställningen har perspektivet utvidgats från spårvagnar till metron, som i år trafikerat i Helsingfors i 40 år, bussar och stadscykling. I utställningen kan man också reflektera över kollektivtrafikens framtid och till och med se en glimt av den nya snabbspårvagnen.

I samband med öppningen av den förnyade utställningen ges även barnbokenTarinoita ratikoista (Berättelser om spårvagnar) ut, som med hjälp av historier som grundar sig på verkliga händelser berättar om spårvagnarnas historia. Boken finns att köpa i Spåramuseets försäljningsvagn, som även säljer skojiga presenter till små och stora spårvagnsförare.

Spåramuseet finns i Tölö i Helsingfors. Före elspårvagnarnas tid i slutet av 1800-talet hade Rosavillaområdet stall med spårvagnshästar samt vagnverkstad, tvättstuga, oljeförråd och sadelverkstad. När elspårvägstrafiken inleddes innebar det att området blev ett modernt hallområde. År 1900 blev vagnhallen som är det nuvarande Spåramuseet klar, designad av arkitekten Valdemar Aspelin. Byggnaden har varit museum sedan 1993. Kulturfabriken Korjaamo finns i anslutning till Spåramuseet.

Mer information:
Spåramuseets webplats

Foto: Maija Astikainen / Helsingfors stadsmuseum

Nyheten har publicerats den 17.3 och har uppdaterats den 24.3.