Sommarjobbsedeln delas ut åt helsingforselever i årskurs 9 för sjätte gången i februari

Helsingfors stads sommarsedel delas ut i början av februari åt elever som går i nian i Helsingfors. Staden betalar 300 euro till en arbetsgivare som anställer en elev i årskurs 9 med Sommarsedeln mellan den 1 juni och den 12 augusti 2020.

Bruttolönen skall vara minst 350 euro för 60 arbetstimmar. I beloppet ingår semesterersättning. Därutöver betalar arbetsgivaren normala arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaren kan också anställa en ung person för ett högre antal timmar eller en längre period. Om arbetstiden överstiger 60 timmar måste lönen motsvara minst minimilönen enligt sektorns kollektivavtal.

Sommarsedeln är ett projekt som uppstått genom ungdomarnas initiativsystem Krut. Projektet är gemensamt för Helsingfors stad, företagare i Helsingfors och Helsingfors-regionens handelskammare och det verkställs nu för sjätte gången. År 2020 delas Sommarsedeln ut åt elever som går ut grundskolan. I år finns det cirka 5 500 sådana elever i Helsingfors.

Niorna lever i ett brytningsskede, och för dem är det särskilt viktigt att de får arbetserfarenhet. Med hjälp av sedeln är det lättare för en ung person att söka sommarjobb, och arbetsgivarens tröskel att anställa en ung arbetstagare sjunker. Arbetsgivare kan vara företag, föreningar, stiftelser och församlingar. Man kan inte direkt använda sedeln för att sysselsätta unga i ett privat hushåll, och inte heller för statliga eller kommunala tjänster. Men arbetsplatsen behöver inte nödvändigtvis vara i Helsingfors, vilket innebär att ungdomarna kan söka arbete med Sommarsedeln, till exempel på familjens stugort.

Med hjälp av Sommarsedeln uppstod år 2019 över 1 600 sommarjobb för unga. De ungas uppgifter har varierat stort: arbete som haft att göra med motion och fritidsverksamhet, restaurang- och kaféarbete, arbete i handelsbranschen samt olika kontorsuppgifter har redan under flera år gett unga deras första koppling till arbetslivet. Från arbetsgivarna har responsen varit positiv: man kunde slutföra arbeten som blivit på hälft och sommararbetaren piggade roligt upp arbetsplatsvardagen.

Sommarsedeln görs i år på tre språk. Till svenskspråkiga skolor skickas svenskspråkiga Sommarsedlar, och till vissa tvåspråkiga skolor får engelskspråkiga sedlar. De olika språkversionerna kan fås också på begäran.

kesaseteli.munstadi.fi/pa-svenska/

DELA