Sommaren i Helsingfors har massor av ledd motion – anmälan till barnläger och kurser började den 27 maj

Sommarens 2020 motionsläger och -kurser samt annan ledd verksamhet som Helsingfors stad arrangerar startar genast i början av juni.

”Undantagstillståndet till trots kan vi erbjuda nästan alla planerade motionsläger, -kurser och andra program. Vår sommarverksamhet genomförs naturligtvis under att vi följer riktlinjerna visavi begränsningarna kring coronaviruset, vi håller således säkerhetsavstånd, ser till handhygienen och undviker fysiska kontakter i vår verksamhet”, säger Tuuli Salospohja, chef för träningstjänster.

Bland annat tennis- och paddlingskurser samt mångsidiga motionsläger för 7–12-åriga barn erbjuds i Tölö, Kvarnbäcken och Britas. Anmälan till verksamheten under barnens sommarlov kan lämnas från och med onsdagen den 27 maj kl. 9.00 på webbplatsen asiointi.hel.fi/sv, eller per telefon den 27–29 maj kl. 9.00–12.00 tfn 09 310 87501, 09 310 87913, 09 310 87205 och 09 310 41905.

Listan med motionskurser och -läger som kräver anmälan för 7–12-åringar finns här >> (på finska)

Helsingfors stad arrangerar även i samarbete med samfund i Helsingfors Easysport-läger och -kurser för barn på olika håll i staden. Dessa samarbetskurser finns här >> (på finska)

Motionera utan anmälan

Den avgiftsfria FunAction-sommarmotionen för 13–17-åringar och den avgiftsfria Nyt-motionen för 18–29-åringar startar genast den 1 juni. Sortimentet i FunAction och Nyt-motion har bland annat uteträning, träning med kettlebell, ultimate-träning och sommarspel. Närmare uppgifter om grenar och tidscheman uppdateras på adresserna funactionnuorille.fi (på finska) och nytliikunta.fi (på finska).

Sommaraktiviteterna med tillämpad motion omfattar bland annat avgiftsfri promenadfotboll och parkgympa. Listan med sommaraktiviteter med tillämpad motion finns här >> (på finska)

Populära parkgympor runtom i Helsingfors

I sommar arrangeras de avgiftsfria parkgymporna främst i stora parker – så som på stranden i Solvik, i motionsparken i Kvarnbäcken och Rastböle – där säkerhetsavstånden är möjliga. Deltagarantalet för gymporna i de mindre parkerna begränsas vid behov. Listan med alla Helsingfors stads parkgympor och deras tidtabeller finns här >> (på finska)

Tidtabellerna för sommarens 2020 ledda motion kan förändras.

Bild: Maarit Hoteri