Pojken och mannen spelar fotboll, pojken fångar bara en flygande boll.

Sommaren 2021 i Helsingfors uppmuntrar barn och unga till motion – avgiftsfri parkgymnastik för vuxna, och annan utomhusmotion

Motionsläger och -kurser för barn samt annan ledd verksamhet som Helsingfors stad arrangerar startar även den här sommaren.

”Vi väntar oss än en gång en exceptionell sommar, men vi kan trots det, med hjälp av våra erfarenheter från den föregående sommaren, erbjuda barn och unga en mängd medryckande program. Vår sommarverksamhet genomförs naturligtvis säkert och med beaktande av alla riktlinjer, anvisningar och begränsningar visavi coronan”, säger Helsingfors chef för idrottstjänsterna Tuuli Salospohja.

För barn i åldern 7–12 år ordnas i juni mångsidiga fem dagar långa motionsläger i Kvarnbäcken, Britas och Tölö. Tenniskurser ordnas också för 7–12-åringar runtom Helsingfors, och de populära paddlingskurserna för 10–15-åringar ordnas som vanligt vid Råholmsbanken. Simskolor för barn ordnas från och med juni i Östra centrums och Britas simhallar, samt i Gumtäkts och Simstadions friluftsbad, om de rådande begränsningarna tillåter simundervisning i friluftsbad. Man ska anmäla sig till dessa motionsläger, tennis- och paddlingskurser samt simskolor onsdagen 19.5, per telefon 09 310 28858 kl. 14.00–19.00. Senanmälan börjar torsdagen 20.5 kl. 9.00–15.00 per telefon 09 310 32623, och från och med 24.5 också på numret 09 310 87501.

Motionstjänsterna ordnar också under sommaren Easysport-motionsläger i samarbete med helsingforsiska idrottsföreningar.

”Dessa läger, som vi ordnar i samarbete med lokala föreningar och organisationer, kompletterar väl vårt eget utbud. Till exempel helsingforsiska bollspels-, gymnastik- och fäktningsföreningar erbjuder mångsidig sommarverksamhet med beaktande av barnens önskemål”, summerar Salospohja.

Till dessa samarbetsläger anmäler man sig via den förening som koordinerar lägret. Mer information om lägren finns på easysport.fi/kesatoiminta-2021. (på finska)

Unga och unga vuxna har inte glömts bort vad berör sommarmotion, och redan med början från maj har man utöver EasySport-verksamheten i Helsingfors ordnat avgiftsfri FunAction-motion för 13–17-åringar, och från och med juni ordnas bland annat parkgymnastik, utomhusträning och utflykter. Motsvarande möjligheter erbjuds också för 18–29-åringar i form av Nyt-motion. Man kan bekanta sig med FunAction och Nyt-motionens utbud för sommaren 2021 på adressen funactionnuorille.fihttps://funactionnuorille.fi/ och nytliikunta.fi (på finska).

Anmälan till sommarens motionskurser för barn som ordnas av Helsingfors stad
Anmälan börjar onsdagen 19.5 på telefonnumret 09 310 28858. Numret svarar ons 19.5. kl. 14.00–19.00
Sen anmälan till motionskurser för barn sommaren 2021 inleds torsdagen 20.5 mellan kl. 9.00–15.00 på följande nummer: Liikuntaluuri 09 310 32623 och från och med måndagen 24.5 också på numret 09 310 87501.

Den populära parkgymnastiken och utomhusträningarna för vuxna inleds redan i maj

Den avgiftsfria och populära parkgymnastiken ordnas även denna sommar redan från och med maj. Utöver parkgymnastiken ordnas också avgiftsfri handledd utomhusträning, bland annat stavgång, skogs- och utomhusträning och motionsdans.

”Vi fick snabbt ihop ett tämligen omfattande motionsutbud för vuxna och seniorer, så fort coronabegränsningarna gav möjlighet till det. Vi kommer självklart också ihåg de rådande coronaanvisningarna om säkra avstånd och hygienanvisningar även för utomhusmotion”, berättar Tuuli Salospohja.

Helsingfors alla parkgymnastiktillfällen och ledda utomhusträningar för sommaren har samlats på adressen hel.fi/puistojumpat (på finska).

Eventuella ändringar kan ske i tidtabellerna och i övrigt för den handledda motionen under sommaren 2021.