Södra Haga bibliotek renoveras till ett trivsamt vardagsrum

Södra Haga bibliotek är stängt för renovering 16.11–29.12.2020. Det redan nu populära Helsingforsbiblioteket putsar dammet av sig och välkomnar kunder till ett ännu bättre och ljusare utrymme just före årsskiftet.

Omfattande renoveringar genomförs och det förnyade biblioteket kommer att bli ännu trivsammare. Barnavdelningen på det vackra tvåvåningsbiblioteket kommer att byggas om helt, och ytorna målas i hela biblioteket. Nya lampor kommer också att installeras medan gamla byts ut. Det kommer att finnas fler sittplatser för kunderna då betjäningsdisken på övre våningen rivs. De allmänna toaletterna kommer också att förnyas.

”Vi kommer att få nya möbler och sittplatser som kunderna önskat. På nedre våningen kommer det att finnas två mindre betjäningsdiskar och en flerfunktionsstation med bland annat en kopieringsapparat. Den ena av utlånings- och returneringsautomaterna kommer att vara tillgänglig, så den är också bekväm för barnen att använda”, berättar bibliotekarie Lauriina Vilkkonen.

Södra Haga biblioteks kunder kan välja att hämta sina reservationer på vilket som helst av Helmet-biblioteken. Om de inte valt en alternativ upphämtningsplats förs reservationerna till Norra Haga biblioteket under renoveringen. Medan renoveringen pågår är returneringsluckan på Södra Haga bibliotek inte i bruk.

Södra Haga biblioteks webbsidor