Britas simhall

Simhallar, gym och inomhusidrottsplatser öppnar sina dörrar – bibliotek, ungdomsgårdar och museer är också öppna

Simhallar, gym och andra inomhusidrottsplatser som förvaltas av Helsingfors stad öppnar sina dörrar tisdagen den 1 februari. Bibliotek, museer och ungdomsgårdar är också öppna enligt normala tidtabeller. I kulturhusen Annegården, Caisa, Gamlasgården, Malms kulturhus, Månsasgården, Stoa och Nordhuset är gallerierna öppna och föreställningarna börjar i mars. Föreställningarna på Savoyteatern fortsätter i februari inom ramen för begränsningarna.

I alla Helsingfors stads inomhusutrymmen fortsätter man att agera på ett hälsosäkert sätt. I alla utrymmen inomhus rekommenderas att personer som är över 12 år använder munskydd, såvida inte hälsoskäl förhindrar detta. Dessutom ska man inomhus sörja för god handhygien och tillräckligt avstånd till andra.

I enlighet med 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar ska kultur- och fritidsaktiviteter ordnas inomhus så att man kan förebygga risk för smitta till följd av närkontakt mellan kunder och de som deltar i verksamheten samt sällskap. Vid behov begränsas antalet kunder inomhus, Vid behov begränsas antalet kunder inomhus, besökarnas deltagande graderas och arrangemang görs för placeringen av kundplatserna.

Coronapasset krävs inte längre i Helsingfors stads simhallar, museer och offentliga evenemang

Tisdagen den 1 februari diskuterade huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupp den fortsatta användningen av coronapasset i städernas tjänster. Gruppen kom fram till att coronapasset tills vidare inte förutsätts som ett villkor för inträde. Situationen bedöms på nytt när de nationella riktlinjerna för coronapasset preciseras. Coronapasset förutsätts därför inte längre i idrottslokaler, museer, kulturlokaler och offentliga evenemang som förvaltas av Helsingfors stad.

Simhallar, gym och andra inomhusidrottsplatser är öppna för alla

Regionförvaltningsverket i Södra Finland gav den 31 januari sina senaste beslut om förebyggande av spridningen av coronaviruset. Enligt beslutet är inomhusidrottsplatserna öppna för alla åldrar igen från och med den 1 februari. I fråga om publiken inom tävlings-, match- och turneringsverksamheten iakttas regionförvaltningsverkets beslut om offentliga tillställningar, dvs. endast evenemang för högst 50 personer med sittplatser är tillåtna.

På utomhusidrottsplatser kan personer i alla åldrar fortsätta att motionera som vanligt, och i dem är också offentliga tillställningar tillåtna och publikantalet har inte begränsats. Vid offentliga tillställningar utomhus ska man följa hälsosäkerhetsanvisningarna, dvs. det ska vara möjligt att hålla säkerhetsavstånden och sköta handhygienen.

I hobbyverksamheten måste följande anvisningar om hälsosäkerhet följas:

 • Hobbygruppen sammanträder alltid med samma sammansättning.
 • Kontakt med andra hobbygrupper undviks.
 • Man deltar inte i hobbyverksamheten om man har förkylningssymtom.
 • I hobbyverksamheten följer man allmänna riktlinjer för hand- och hosthygien.
 • Risken för infektion som orsakas av nära kontakt mellan kunder, deltagare och sällskap förebyggs. Aktören kan fullgöra sin förpliktelse genom att begränsa antalet kunder, genom kundplats- eller lokalarrangemang eller på annat sätt som tar hänsyn till verksamhetens särdrag.
 • Onödiga fysiska kontakter undviks i hobbyverksamheten.
 • Eventuella deltagarsplatser placeras tillräckligt långt från varandra och vistelsen arrangeras också annars så rymligt som möjligt.
 • Det rekommenderas starkt att handledare och personer över 12 år använder munskydd inomhus, såvida inte hälsoskäl förhindrar detta. Munskyddet behöver inte användas under träningen.
 • I fråga om publiken inom tävlings-, match- och turneringsverksamheten iakttas regionförvaltningsverkets beslut om offentliga tillställningar, dvs. endast evenemang för högst 50 personer med sittplatser är tillåtna.
 • Alla som deltar i hobbyverksamhet instrueras att följa de givna hälsosäkerhetsanvisningarna.
 • För anvisningarna och tillsynen över att anvisningarna följs svarar alltid den som ordnar verksamheten.

Även i hobbyverksamhet utomhus rekommenderas det att man tillämpar de ovan beskrivna principerna.

Giltighetstiden för idrottsservicens säsongs- och seriekort förlängs

Helsingfors stads idrottsservices säsongs- och seriekort förlängs med lika många dagar som stängningstiden förhindrar att korten används. Kurserna i gruppmotion inom Helsingfors stads idrottsservice börjar den 7 mars.

Biblioteken är öppna för alla

I biblioteken är alla tjänster öppna för stadsborna. Bibliotekens lokaler kan bokas från och med den 1 februari, och även guidningar och gruppbesök är möjliga. Offentliga evenemang ordnas inom de nuvarande begränsningarna, vilket innebär att högst 50 personer kan delta i evenemanget och de måste ha sittplatser. I biblioteken iakttas begränsningar av antalet kunder och andra arrangemang för att minska risken för smitta till följd av närkontakt.
Zachrisbackens bibliotek är stängt och öppettiderna för Kvarnbäckens och Kasbergets bibliotek har förkortats från den 19 januari till den 16 mars.

Ungdomsgårdarna är öppna

I Helsingfors finns cirka 70 ungdomsgårdar. På ungdomsgårdarna kan man tillbringa sin tid och till exempel skejta, spela och ägna sig åt olika konstgrenar. För unga ordnas från och med februari igen lägerverksamhet och sittplatsevenemang för högst 50 personer.

Museerna är öppna

Helsingfors stadsmuseum och HAM Helsingfors konstmuseum är öppna.
Under februari fortsätter utställningen Kära Tallinn – anekdoter om grannen i Helsingfors stadsmuseum, där du kan ta en titt på Helsingforsbors berättelser om Tallinn från 1980-talet till idag. Barnens stad är också öppen. Det är alltid fritt inträde till stadsmuseet.

Utställningen Greta Hällfors-Sipilä & Sulho Sipilä fortsätter på HAM Helsingfors konstmuseum. Fredagen den 4 februari öppnar utställningen Föremål emellan som presenterar verk som skaffats till HAM:s samling under de senaste tio åren i en dialog med estniska nutidskonstnärers verk. Lördagsverkstäder och guidningar pågår från och med den 5 mars. Fram till den 24 mars får man två biljetter till HAM till priset av en ordinarie biljett.

Föreställningarna på kulturhusen inleds i mars, föreställningarna på Kino Helios i Malms kulturhus och på Savoyteatern inleds redan i februari

På Annegården, Caisa, Gamlasgården, Malms kulturhus, Månsasgården, Stoa och Nordhuset börjar föreställningarna den 1 mars. På Savoyteatern kommer man redan i februari att genomföra sittplatsföreställningar för högst 50 personer. Hobbyverksamheten för barn och unga fortsätter inom ramen för begränsningarna och i kurs- och undervisningsverksamheten kan familjegruppernas verksamhet åter inledas. Kulturhusens gallerilokaler är öppna och man kan bekanta sig med utställningarna i dem gratis.

Gällande rekommendationer och begränsningar