Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla inför närmare samarbete inom det patrullerande ungdomsarbetet

Städerna i huvudstadsregionen har intensifierat samarbetet inom det patrullerande ungdomsarbetet. Ungdomarna har uppmanats att stanna hemma och undvika att samlas, och största delen har följt råden. I den rådande situationen finns det trots det ett särskilt behov för patrullerande ungdomsarbete, för ungdomarna behöver råd och information. Deras sociala krets har begränsats då skolorna och alla fritidsaktiviteter för unga håller stängt. Ungdomar som rör sig ute måste få korrekt information om den rådande situationen.

Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla bedriver patrullerande ungdomsarbete både inom sina egna områden som i ett nära samarbete som koordineras inom projektet Nuorisotyö raiteilla. Ungdomsarbetarna inom projektet rör sig parvis bl.a. i närtågen och vid träffpunkter längs med banan.

”Nu är ungdomsarbetet viktigare än någonsin. I praktiken är vi nu den enda aktören i ungdomarnas fritid och därför är alla våra omarbetade verksamhetsmodeller viktiga för ungdomarna. Det är särskilt viktigt att möta ungdomarna där de rör sig ute. Det finns nu ett starkt behov av patrullerande ungdomsarbete och de som gör arbetet uppskattas nu särskilt av ungdomarna och deras vårdnadshavare, kommuninvånarna, beslutsfattarna och andra myndigheter,” säger Pekka Mäkelä, tf. chef för ungdomstjänsterna i Vanda.

Städerna har ett nära samarbete med polisen och bildar sig en uppfattning av hur ungdomarna upplever situationen. Samarbete finns också med Aseman Lapset ry. Ungdomsarbetet följer noga med de riktlinjer de statliga myndigheterna ger och tillämpar dem. Inom det patrullerande ungdomsarbetet tillämpas rekommendationen om att undvika närkontakt och att sköta handhygienen enligt anvisningarna.

Patrullerande ungdomsarbete går ut på att ungdomsarbetarna rör sig ute på gatorna och i bostadsområdena samt på andra offentliga och liknande platser, t.ex. stationer och köpcentrum. Ungdomsarbetarna inleder samtal med ungdomarna, med målet att säkerställa att ungdomarna mår bra, att öka samförstånd och gemenskap och att allmänt förbättra känslan av trygghet och säkerhet. Vid behov kan olika åtgärder vidtas för att försöka påverka ungdomarnas beteende. Ungdomsarbetarnas uppgift är dock inte att fungera som ordningsvakter eller skingra folksamlingar, utan de finns till för ungdomarna.

Ungdomsarbetarna har enligt statsrådet definierats som personal inom kritiska samhällsfunktioner.

Mer information:

Pekka Mäkelä
Tf. chef för ungdomstjänsterna i Vanda stad
pekka.makela@vantaa.fi,
tfn 0400 773282

Merja Nordling
Ungdomsdirektör, Esbo stad
merja.nordling@espoo.fi
tfn 043 824 7060

Mikko Vatka
Ungdomsdirektör, Helsingfors stad
mikko.vatka@hel.fi
tfn 0406791606

Anders Lindholm-Ahlefelt
Kultur- och fritidschef, Grankulla stad
anders.lindholm-ahlefelt@kauniainen.fi
tfn 050 366 4251

Bild: Helsinki Marketing / Kuvatoimisto Kuvio Oy