bild av kvinna som sitter på en utomhusbänk

Säkerheten har beaktats inom kultur- och fritidstjänsterna

På stadens kulturcenter, idrottsplatser och bibliotek, museerna, konstmuseet HAM, ungdomsgårdarna och stadsorkesterns konserter beaktas besökarnas trygghet på många olika sätt:

Vid ankomst till stadsorkesterns utrymmen, biblioteken, kulturcentren, idrottsplatserna, museerna och ungdomsgårdarna:

 • Kom endast om du är helt frisk.
 • Om du har symtom på sjukdom ska du stanna hemma. Symtom som tyder på corona är bland annat feber, hosta, huvudvärk, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlust av lukt- och smaksinne, illamående, diarré och onormal trötthet.

Hygienen är viktig

 • När du kommer till tjänsten ska du tvätta händerna om det är möjligt.
 • Handsprit finns tillgängligt, i synnerhet nära ingångarna och på toaletterna.
  Använd engångsnäsduk om du behöver hosta eller nysa. Släng näsduken i soporna genast när du använt den. Hosta och nys i armvecket om du inte har en näsduk.
 • Vi följer regeringens och myndigheternas bestämmelser om användning av munskydd. Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar medborgarna att använda munskydd i vissa situationer för att skydda andra personer.
 • Det är möjligt att delta i stadsorkesterns, bibliotekens, kulturcentrens, idrottsplatsernas, ungdomsgårdarnas och museernas evenemang och övrig verksamhet så att säkerhetsavstånden följs.

Städning

 • Renligheten uppmärksammas på biblioteken, kulturhusen, idrottsplatserna, museerna och ungdomsgårdarna under såväl normala förhållanden som undantagsförhållanden.
 • Vid städning uppmärksammas i synnerhet de ytor och föremål som berörs vid med händerna.
 • Alla stadens anställda bidrar till renligheten och rapporterar om platser som behöver särskild uppmärksamhet. Våra besökare får också gärna berätta om sina önskemål gällande städningen för personalen på verksamhetsstället i fråga.

Vi håller säkerhetsavstånden

 • Kom ihåg att alltid hålla säkerhetsavstånd till andra.
 • I planeringen av lokalerna har man beaktat tillräckliga säkerhetsavstånd enligt myndigheternas anvisningar. På golven finns exempelvis dekaler som påminner om säkerhetsavståndet och vid betjäningsdiskarna finns plexiglas som skyddar kunderna och personalen mot droppsmitta.

Att ta sig fram vid evenemang

 • Följ de särskilda anvisningar som ges när du rör dig i lokalerna. Passagerna är planerade så att de inte korsar varandra. 
 • I evenemangslokalerna är avståndet mellan stolarna minst 1 meter. Säkerhetsavstånd kan också lämnas med hjälp av tomma sittrader eller -platser.

Dessutom vidtas tjänstespecifika åtgärder för att stävja coronaepidemin:

På biblioteken rekommenderas självbetjäning

Vid biblioteksbesök rekommenderas fortfarande självbetjäning med hjälp av lån- och återlämningsautomaterna. Det finns fortfarande begränsningar för antalet samtidiga användare av lokalerna. Vid behov kan personalen begränsa antalet kunder i bibliotekets utrymmen. Handledning som kräver närkontakt utförs med beaktande av säkerhetsavstånd, och så snabbt som möjligt. 

Utöver bastjänsterna, det vill säga utlåning, returnering och hämtande av beställda böcker, kan biblioteksbesökarna använda kunddatorerna, skriva ut, kopiera och skanna, läsa tidningar, arbeta, studera eller boka apparater eller utrymmen för möten och grupper. Det kan finnas begränsningar för hur många som får vistas i bokade utrymmen och vilka tjänster som är tillgängliga.

Biljetter till kulturcentren säljs på nätet

Kulturcentren, som denna vecka inlett sin höstsäsong med ett digert program, har bland annat begränsat antalet publik vid evenemang i salarna och antalet biljetter som säljs, och biljettförsäljningen sker på nätet på adressen www.lippu.fi. I lokalerna och salarna iakttas säkerhetsavstånd, och personalen ger anvisningar till besökarna. Vid föreställningarna iakttas också säkerhetsavstånd, men man kan också använda munskydd (engångs eller av tyg) och/eller skyddshandskar. Kunden är ändå själv ansvarig för sitt eget bruk av munskydd samt anskaffning och bekostnad av det.

Platsbiljetter vid stadsorkesterns konserter

Vid stadsorkesterns konserter kan man använda munskydd och/eller skyddshandskar, som det rekommenderas att man själv tar med sig. Vid behov kan man också få munskydd och skyddshandskar kostnadsfritt i infon. I konsertsalarna sitter man så att säkerhetsavståndet mellan varje åhörare är minst 1 meter. Man får inte byta sittplats under konserten. Mer information om musikhusets säkerhetsåtgärder.

Begränsningar av antalet besökare på idrottsplatserna, utomhusmotion för seniorer i parker

Idrottsplatserna kan av säkerhetsskäl begränsa antalet besökare eller införa begränsningar för ett specifikt verksamhetsställe. Även på idrottsplatserna uppmanas besökarna att tvätta händerna när de kommer till och lämnar platsen samt att hålla säkerhetsavstånd. De ledda kurser i motion och idrott, som börjar i september, har förnyats och exempelvis för seniorer ordnas utomhusmotion i parker, på planer och vid utegym. Det maximala antalet deltagare i ledda motionsgrupper har setts över, och man beaktar säkerhetsavstånden i olika utrymmen.

Säkerhetsavstånden beaktas på ungdomsgårdarna

På ungdomsgårdarna följer man de coronaanvisningar som getts och påminner om dem både på plats och på webbplatserna. En del av verksamheten kan ordnas utomhus om vädret så tillåter.

Begränsningar av antalet besökare på stadsmuseet

Helsingfors stadsmuseums utställningar Tidsmaskinen, Smakbitar från Helsingfors och Urban Mat är öppna för allmänheten, men Barnens stad är tills vidare stängd. Museibutiken och Bildapoteket betjänar som normalt. Man går in på museet via huvudingången på Alexandersgatan, och inne på museet ges anvisningar om gångriktningar. Av säkerhetsskäl begränsas antalet deltagare vid museets evenemang och guidade rundturer. Villa Hagasund och Spåramuseet håller öppet som normalt. Det finns fortfarande begränsningar för antalet samtidiga besökare, och personalen kan vid behov begränsa antalet personer i de olika lokalerna. Sprutmästarens gård och Arbetarbostadsmuseet är tills vidare stängda.

Biljetter till HAM Helsingfors konstmuseum kan köpas på förhand

HAM Helsingfors konstmuseum testar att sälja elektroniska förhandsbiljetter via sin webbplats. Man kan köpa förhandsbiljetter till önskad tidpunkt åtminstone fram till slutet av augusti, men målet är att fortsätta sälja elektroniska förhandsbiljetter även framöver. HAMs utställningar Gustafsson & Haapoja: Museum of Becoming, Vilho Lampi, Könsförvirring, Tove Jansson och Hemmo Siponen: Orsakarna är öppna för allmänheten, liksom HAM-butiken. Tills vidare kan man endast ta sig till HAM via ingången till Tennispalatset på Södra Järnvägsgatan, och inne i museet finns anvisningar för i vilken riktning man ska gå. Betalning med kort rekommenderas och garderoben är tillfälligt ur bruk. Jackor och väskor kan lämnas i förvaringsskåp, som finns i entrén i närheten av biljettförsäljningen. Publikevenemang arrangeras tills vidare inte i museets lokaler.

Tack för att du visar hänsyn!

Användbara länkar:
Helsingfors stads webbplats om coronaviruset:  https://www.hel.fi/helsinki/corona-sv   
THL:s rekommendation om munskydd 
THL:s coronaanvisningar