Båtar och båtplatser på bilden. Foto: Emilia Asikainen

Rusning i handläggningen av båtarnas vinterförvaringsansökningar

Helsingfors stads handläggning av ansökningarna för båtarnas vinterförvaringsplatser fördröjs hösten 2019. Dröjsmålet beror på problem orsakade av övergången till det nya systemet.

Blanketterna för att ansöka om Helsingfors stads båtplatser samt båtvinterförvaringsplatser flyttades till webben våren 2019. I det nya systemet har det visat sig vara problem i samband med ansökan av vinterförvaring i områden som fylls i upptagningsordning. Därför går det inte längre att den här säsongen elektroniskt ansöka om vinterförvaring i områden som fylls i upptagningsordning, utan ansökan sker vid båtplatsbokningens kundserviceställe (Sporthallen, Paavo Nurmis gränd 1 E, öppet vardagar kl. 9–14).

Vi rekommenderar att alla som önskar plats i områden som fylls upp i upptagningsområden besöker det önskade området och kollar om det finns plats för båten. Områden som fylls upp i upptagningsordning i väster är Ärtholmen, Smedjeviken, Kajsaniemi och Källviken och i öster Rosenudden I och II, Botby, Marudd, Strömsviken. Efter detta ska kunden ansöka om platsen och betala för den på båtplatsernas kundserviceställe i Sporthallen.

Kundplatser inom rutområdena kan ännu sökas med elektronisk blankett på adressen venepaikat.hel.fi. Båtplatsreserveringen skickar ut ett anbud på platsen till kunden per SMS. Antalet rutplatser är begränsat och på grund av det stora antalet sökande räcker platserna inte till alla. Ansökan om vinterförvaring för båtar för den pågående säsongen stängs då alla platser har delats ut. Detta meddelas på både venepaikat.hel.fi och på hel.fi/veneily.

Hyran för alla vinterförvaringsplatser ska betalas på båtplatsreserveringens kansli i Sporthallen (obs! betalning endast med kort). Avgiften ska betalas innan båten tas upp och flyttas eller innan vinteruppläggsutrustningen hämtas till vinterförvaringsområdet. Mot att avgiften för vinterförvaringen har betalats får hyrestagaren en dekal för vinterförvaringen som ska klistras på en synlig plats som är lätt att hitta, antingen på båtbocken eller på båten.

Tilläggsuppgifter

Båtplatsreserveringen (öppet vardagar kl. 9–16)
Paavo Nurmis gränd 1 E, venepaikkavaraukset@hel.fi
09 310 87900 (vardagar kl. 9–14)