Reetta Heiskanen

Reetta Heiskanen är ny museidirektör för Helsingfors stadsmuseum

Filosofiemagister Reetta Heiskanen har blivit utnämnd till tjänsten som Helsingfors stadsmuseums museidirektör. Hon börjar i sin tjänst under hösten 2020. Tiina Merisalo som framgångsrikt lett stadsmuseet sedan 2003 övergick 1.4.20020 till tjänsten som Museiverkets generaldirektör.

För att fylla tjänsten som Helsingfors stads museidirektör sökte staden en expert inom kulturbranschen som är en visionär. Museidirektören ska tillsammans med museets personal möjliggöra Finlands näst populäraste museums utveckling och blomstring även i framtiden. Tjänsten som museidirektör var öppen för ansökan 23.4.–11.5.2020. Inom ansökningstiden inkom 43 ansökningar.

Reetta Heiskanen har utexaminerats från Helsingfors universitet som filosofiemagister år 2006. Hon håller som bäst på att avlägga specialyrkesexamen i ledarskap och affärsledarskap inom museidirektörernas utbildningsprogram och genomgår träning för Dialogiskt ledarskap på Dialog Akademin. Tidigare har hon fungerat som interaktionsplanerare vid Helsingfors stads sektor för stadsmiljö och som utställningskoordinator vid Helsingfors stadsplaneringverk. Heiskanen har omfattande arbetserfarenhet av att planera och förverkliga utställnings- och publikarbete. I hennes kunnande framhävs vittomfattande erfarenhet av ledarskap, som är kopplad till museiverksamhet, ekonomi och framgångsrikt personalledarskap.

”I centrum för Helsingfors stadsmuseums verksamhet står kunderna och hela personalen som de som möjliggör utveckling. Med detta som utgångspunkt stöder Reetta Heiskanens kunnande på ett utomordentligt sätt museets framgång i framtiden. Hon är en visionär ledare som besitter en briljant förmåga att konkretisera Helsingfors centrala strategiska teman – som till exempel delaktighet, tillgänglighet, dragkraft – till modiga idéer som man främjar med hjälp av museiarbetet”, konstaterar kulturdirektör Mari Männistö.

”I Helsingfors stadsmuseum förenas två av mina passioner: museiarbete och städer. Jag vill främja stadens livskraft och välfärd genom arbete inom kulturbranschen. Som kollega har jag lärt mig värdesätta den kunniga personalen på Helsingfors stadsmuseum och museets varumärke och på denna grund är det bra att bygga vidare”, gläder sig Helsingfors stadsmuseums nya museidirektör Reetta Heiskanen som börjar i sin tjänst på hösten.

”Förutom museets traditionella uppgifter betonar målen för museiarbetet likaså vikten av demokrati, tillgänglighet och interaktion. Jag anser att det också är viktigt för museet att fortsätta arbeta med frågor som digitalisering och klimatfrågor samt socialt hållbar utveckling”, fortsätter Heiskanen.

Helsingfors stadsmuseum är världens enda museum med Helsingfors som tema. Museets samlingar innehåller cirka en miljon foton och 450 000 föremål, och det värnar också om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer samt är Mellersta Nylands regionala ansvarsmuseum. Helsingfors stadsmuseum ligger vid hörnet av Senatstorget i stadens äldsta kvarter och inträdet är alltid fritt. Stadsmuseets museifamilj omfattar även Villa Hagasund, Sprutmästarens gård, Arbetarbostadsmuseet och Spåramuseet.

Foto: Nina Kellokoski / Finlands arkitekturmuseum