Programsökning: Glädje inför novembermörkret 20–29.11.2020 är öppen

Helsingfors stad ordnar ”Kaamos” -evenemangshelheten den 20—29 november 2020. Avsikten är att överraska under höstmörkrets gråa vardag – antingen genom möten eller med att ergjuda skäl till att stanna upp eller att gå ut. Programmet, verken och uppträdanden sker utomhus på platser som vi kanske snabbt passerar i mörkertiden.

Höstmörkret faller överallt, därför ordnas program på flera platser: Sitratorget i Gamlas, på Malms kulturhus gård, Stoaplanen, och i stadskärnan vid stadshuset. Evenemangshelheten lever platsspecifikt och pågår i en eller två dagar per evenemangsplats. Programmet är avgiftsfritt och öppet för alla.

Programsökning

Vi söker aktörer inom kultur, konst och idrott i Helsingfors för att skapa överraskningar, ljus och värme mitt i novembermörkret. Programsökningen börjar den 23 september ända fram till den 4 oktober 2020. Skicka ditt förslag med detta formulär (på finska).

Evenemangsarrangörer i Helsingfors, såväl privata samfund som företag runtom i staden kan ge förslag till innehållet och fungerar även som programmets producenter. Man kan ge innehållsidéer på en bred skala – allt från en kort diktrecitation, rundvandring eller danssolo till lokalkonstverk som pågår till och med i flera dagar.

Vi bygger inte upp en ny stadsfestival eller ett stort publikevenemang, alla små idéer även små, är välkomna! Observera att programmen genomförs utomhus under att coronarestriktionerna och säkerhetsavstånden beaktas.

Produktionsbidrag

Produktionsbidraget är avsett att täcka utgifter för planering och genomförande av program. Helsingfors stad svarar för el-, säkerhets-, bevaknings- och marknadsföringskostnader samt tillstånden för evenemangen.

Anmälan till programsökningen sker med den bifogade blanketten och samtidigt föreslås ett belopp på det ansökta produktionsbidraget som också skall motiveras. De beviljade beloppen växlar mellan 200–3 000 euro.

Tidtabell

Programsökningen börjar den 23 september till och med den 4 oktober 2020. Under vecka 42 meddelas de valda personligen.

Valkriterier

Valkriterier är bland annat: ökar ortskänslan, passar temat, är ansvarsfullt samt lättillgängligt och är både tekniskt och tidsmässigt lätt att förverkliga utomhus. Önskan är också att verken i mån om möjlighet kunde upplevas även under olika tidpunkter av dygnet. Till exempel promotioner uppfyller inte ovannämnda kriterier.

Programjury

En programjury väljer bland inkomna ansökningar de förslag som genomförs. Juryn förbehåller rätten att ändra produktionsbidragets belopp. Juryn består av: musiker Jesse Essel ”Grande Mahogany”, designchef Hanna Harris, producent Joni Käenmäki, konstnärlig chef Ramon Maronier, företagare Anna Moilanen, konstnär Anne Naukkarinen, producent Sanna Nuutinen, och producent Liisa Paatsalo.

Marknadsföring och kommunikation

Händelsehelheten marknadsförs och kommuniceras på Helsingfors stads egna kanaler. Helsingfors stad behåller rätten att redigera anmäld evenemangsinformation. De valda innehållen blir en del av Helsingfors stads marknadskommunikation.

De valda innehållsleverantörerna binder sig till att i sina egna kanaler informera om evenemanget och förena #hastag(s) och/eller programlänken som senare levereras med sina kanaler.

Utvalda innehållsleverantörer åtar sig att kommunicera evenemanget på sina respektive kanaler och bifoga senare angivna #hastag (s) och/eller programlänkar.

Fakturering

Faktureringsanvisningar skickas senare till de valda. Faktureringen/arvodet levereras genast efter evenemanget i en rat (på hela arbetsgruppens vägnar av en aktör). Bidraget är inte skattefri inkomst.

Mervärdesskatten bör vid behov tilläggas till den beviljade summan och i frågan om arvode (arbetsersättning) avdras förskottsinnehållningen enligt skattekortet.

Foto: Samuli Vienola

Publicerat 23.9 och updaterad 1.10.