Bild med färger och text Helsingfors konts-och kulturvision 2030

Hur se din kulturdröm ut? Påverka Helsingfors konst- och kulturvision

Vad sker i Helsingfors år 2030? Vad erbjuder konst-, kultur- och evenemangsfältet i Finlands huvudstad sina invånare och turister? Vad kan du hitta – och var – i Helsingfors? Helsingfors bjuder in alla att drömma om framtidens konst- och kulturstad.

Helsingfors har tillsatt en arbetsgrupp att bereda en konst- och kulturvision för staden för åren 2020–2030. För att utarbeta en vision vill arbetsgruppen väcka vidsträckt och öppen debatt om konstens och kulturens betydelse för hela staden. Vare sig du gör, deltar, besöker, upplever eller beskådar kultur och konst är du hjärtligt välkommen med att skapa en framtidsvision.

Berätta för oss vad det är som det egenartade, säregna kulturfältet i Helsingfors består av. Du kan beskriva en specifik idé som du gärna skulle se bli verklighet eller tänka stort och teckna ner en egen bredare vision.

Dela din dröm på taidejakulttuurivisio2030.fi

Du kan drömma på finska, svenska eller engelska till och med den 31 augusti 2019.

Mer information
hel.fi/taidejakulttuurivisio2030

Aleksi Malmberg
ordförande för arbetsgruppen för konst- och kulturvision
09 3102 2701
aleksi.malmberg@hel.fi

Ulla Laurio
sekreterare för arbetsgruppen för konst- och kulturvision
09 3107 0137
ulla.laurio@hel.fi