Nuoria keskustassa

Operation för att hjälpa unga på skolavslutningsdagen i Helsingfors centrum

I Helsingfors centrum med omnejd ordnas en operation för att hjälpa unga på kvällen och natten till skolavslutningsdagen 5.6. Operationen har som avsikt att träffa och hjälpa unga under 18 års ålder till exempel genom samtal, men också genom att ge dem första hjälpen på gatan och vid behov skicka dem till sjukhusvård.

Helsingfors centrum och andra platser där unga allmänt gillar att vistas kommer på skolavslutningsdagen att patrulleras av flera fotpatruller. Operationen börjar kl. 15.00 och fortsätter enligt behov så länge unga rör sig ute.

”Skolavslutningsdagen är en viktig högtid för unga, trots begränsningarna. Med operationen vill vi se till att de unga kan fira högtiden säkert, och vid behov kan vi hjälpa till. Man kan också tillbringa den här viktiga högtiden hemma eller i närheten av hemmet i en liten grupp”, säger operationens ledare Jaakko Rautavaara från Helsingfors ungdomstjänster.

I operationen deltar cirka 100 personer. Operationen ordnas av Helsingfors stads ungdomstjänster i samarbete med Röda Korsets Helsingfors och Nylands distrikt, Saapas-verksamheten, Stationens Barn rf, ungdomsarbetet vid Vanda och Esbo städer, Helsingfors församlingars specialungdomsarbete Snellu samt polisen och akutvården.

Samarbetet kring operationen har långa anor, de första operationerna för att hjälpa unga ordnades redan i början av 1980-talet. Operationer har ordnats under valborgsmässo- och nyårsafton samt sedan 90-talet också på skolavslutningsdagen.

På skolavslutningsdagen erbjuds de unga också trevliga saker att göra på webben i form av olika virtuella evenemang. På så sätt hoppas vi att unga hittar nya sätt att tillbringa skolavslutningsdagen i lugn och ro och att undvika stora publiksamlingar, med tanke på begränsningarna.