Kvinnan söker något att läsa med Odes app Obotti.

Odes app Obotti använder artificiell intelligens för att hjälpa sina kunder att hitta något att läsa

I Helsingfors centrumbibliotek Ode har man tagit i bruk en bokrekommendationsrobot, som hjälper en att hitta intressanta saker att läsa. Lättanvänd Obotti rekommenderar litteratur ur Odes hyllor som motsvarar användarens egna unika smak. Obotti är ett exempel på försöken med artificiell intelligens som Helsingfors stad utför, genom vilka man vill förbättra servicen.

Obotti har sex olika temafigurer, det vill säga olika chatbottar med egna färdiga intressen. Användaren kan välja en figur efter sina egna preferenser som ger rekommendationer utifrån sina böjelser, men också på basis av användarens val.

Tjänsten strävar efter att rekommendera böcker som kunden kunde vara intresserad av, men som hen inte annars lätt skulle hitta.

Obotti förändras enligt dina val

Appen lär sig av kundens val och erbjuder hela tiden nytt material. Det handlar om en dialog, där rekommendationerna motsvarar det användaren vill se, och man kan undervisa boten hur man vill. Obotti har olika personligheter, som var och en tar sig an Odes material på annorlunda sätt.

Den lättanvändbara Obotti fungerar på finska, svenska och engelska, och rekommenderar enbart sådant material som är tillgängligt och kan lånas i Ode just då. Man kan också få Obotti att rekommendera material för endast barn och ungdomar.

Obotti är en mobilapplikation, utvecklad av HeadAI, som nyttjar artificiell intelligens. Vem som helst kan använda appen på Ode eller varför inte hemma. Man kan ladda ner appen från Google PlayStore eller AppStore

Användning av artificiell intelligens inom tjänster ökar hela tiden

Helsingfors stad har i bruk många andra motsvarande chatbottar. Till exempel parkeringsboten är en kundtjänstkanal, som dygnet runt automatiskt kan svara på frågor kring parkering. NeRo-rådgivningsroboten för sin del svarar på frågor som rådgivningsbyråernas kunder har, utan att man behöver köa.

Helsingfors centrumbibliotek Ode är ett innovativt bibliotek där man hela tiden vill skapa nya och inspirerande sätt att hjälpa folk att hitta material. Obotti är fortfarande i utvecklingsfasen, och Ode hoppas få kundupplevelser och respons om den. Du kan nå kundenkäten här.

Foto: Maarit Hohteri — Helsingfors stad


Mer information:
Om Obotti:
bibliotekarie Suvi Bergman, Centrumbiblioteket Ode Helsingfors stad
suvi.bergman@hel.fi 040 1843293
och
bibliotekarie Paula Laaksonen, Centrumbiblioteket Ode Helsingfors stad
paula.m.laaksonen@hel.fi, 040 1925423

https://www.oodihelsinki.fi/

Om Helsingfors stads system med artificiell intelligens: ict-specialist Romeo Pulli
040 5723995 romeo.pulli@hel.fi