Nya restriktioner och rekommendationer för att bromsa coronaepidemin i Helsingfors stads kultur- och fritidstjänster från och med den 23 november 2020

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona linjerade upp nya rekommendationer och restriktioner för att begränsa spridningen av coronaepidemin. Biblioteken, kulturcentren, museerna, ungdomsgårdarna och idrottsanläggningarna hålls öppna. Antalet deltagare i publikevenemang är begränsat till högst 20 personer och hobbyverksamhet inom lag- och kontaktsporter för vuxna annuleras kommer att annulleras från 23 november till 13 december 2020.

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp linjerade upp i sitt möte den 19 november 2020, att huvudstadsregionen har övergått till spridningsfasen av coronaepidemin. Med beslutet vill man reagera på hotet som spridningen av epidemin medför. De tidsbundna rekommendationerna och restriktionerna förlängs vid behov.

Museerna är öppna

Stadsmuseet, HAM Helsingfors konstmuseum, Spårvagnsmuseet, Villa Hagasund och utställningarna i museerna är öppna som normalt. Stadsmuseets evenemang för barn Kaupunginmuseon pikkuisten joulu (Stadsmuseets jul för de små) den 28 november annulleras, och möjligheten till att arrangera andra evenemang utreds. Aktuell information om museernas verksamhet finns på stadsmuseets , HAMs , Spåramuseets, och Villa Hagasunds nätsidor.

Ungdomsgårdarna och biblioteken är öppna

Ungdomsgårdarnas öppna verksamhet och smågruppsverksamhet fortsätter. Publikevenemang för mer än 20 personer som arrangeras av staden eller av andra aktörer ordnas inte. I verksamheten följer man alla instruktioner för coronatiden.

Regler för olika organisationers verksamhet i ungdomslokalerna:
Regelbundna hobbyverksamheter för barn och ungdomar kan fortsätta som vanligt. Evenemang och sammankomster för mer än 20 personer bör inte ordnas. Ungdomsservicen har en rekommendation om användning av munskydd för personer i högstadieålder och äldre och i lokalerna måste man följa befintliga säkerhetsrekommendationer. Organisationerna svarar själva för sin egen verksamhet i ungdomstjänsternas lokaler.

Biblioteken hålls öppna och alla instruktioner för coronatiden följs. Enligt de nya restriktionerna begränsas publiken i  evenemang som ordnas inne i biblioteket till 20 personer. Sittplatserna i studiesalarna begränsas också. Antalet deltagare i privata evenemang som hålls i bibliotekens hyrda lokaler begränsas till högst 10 personer, beroende på utrymmet och hur säkerhetsbestämmelserna kan följas. Mer information finns på nätsidan Helmet.fi.

Kulturcentrens och stadsorkesterns publikevenemang för över 20 personer ställs in eller flyttas framåt

Kulturcentralens (Caisa, Gamlasgården, Malms kulturhus, MalmitaloSavoy teatern, Stoa, Nordhuset och stadsorkesterns evenemang för över 20 personer ställs in eller flyttas framåt. Hobbyverksamhet för barn och vuxna fortsätter i kulturcentralerna , säkerhetsinstruktionerna beaktas och man ser till att grupperna inte blandas. På Annegården fortsätter hobbyverksamheten för barn och unga som normalt. Antalet deltagare i privata evenemang som hålls i hyrda lokaler i kulturcentralerna skall begränsas till högst 10 personer, beroende på hur säkerhetsbestämmelserna kan följas.

Begränsningar i idrotts- och motionsverksamhet för personer över 20 år

Hobbyverksamheten för över 20-åringar som gäller lag- och kontaktsporter i inomhuslokaler som städerna förvaltar avbryts från och med 23.11.2020 för tre veckor. Även matcher, tävlingar och regional serieverksamhet för vuxnas korplag ställs in under samma tidsperiod. Det rekommenderas att privata aktörer iakttar samma begränsningar. Dessutom rekommenderas det att alla hobbyer för vuxna tills vidare verkställs endast i den egna hobbygruppen.

Städerna skickar noggrannare anvisningar om ärendet till föreningarna och ställer in turerna för vuxnas hobbyverksamhet med lag- och kontaktsporter under nämnda tid.

Begränsningarna gäller inte individ- och lagsporter i fråga om landslagsverksamhet, tävlingsverksamhet på FM-nivå och division I, och professionell träning med sikte på den internationella toppen. 

Restriktionerna gäller inte aktiviteter där deltagarnas säkerhetsavstånd kan hållas effektivt under hela träningen.

Mer information om begränsningar beträffande motion och idrott finns här (på finska)

Helsingfors stads pressmeddelande om nya restriktioner för corona