Ny tjänst vid Helsingfors bibliotek för att främja läsintresset hos barn och unga

Helsingfors biblioteks Läsinspiratörstjänst kompletteras med Läsinspiratör Junior. Under skolornas höstlov lanserar Helsingfors stadsbibliotek Lukuloma - Läslovs-projektet till ära tjänsten Läsinspiratör Junior som särskilt fokuserar på att stöda barnens och ungdomarnas läsintresse på fritiden.

Handledning erbjuds även till vuxna med intresse för barn- och ungdomslitteratur, såsom föräldrar och lärare, som där hemma eller på jobbet önskar nya boktips för att främja läsandet bland barn och ungdomar. Läsinspiratör Junior är syskontjänst till Lukuvalmentaja (Läsinspiratören) som fokuserar på skönlitteratur för vuxna.

Junior-läsinspiratörerna är experter på barn- och ungdomslitteratur och lyssnar till och kartlägger den inspirerades önskemål och väljer sedan de lämpligaste bokrekommendationerna. Läsinspiratören kan kontaktas via inledningsenkäten eller per e-post. Det finns tre olika handledningsalternativ att välja mellan: e-posthandledning, en personlig pratstund eller en bokkasse, vilket innebär att läsinspiratören samlar läsrekommendationer och kunden kan sedan hämta en bokkasse med dem på biblioteket. Läsinspiratör Junior-tjänsten finns även på svenska.

Läsinspiratör Junior-tjänsten har pilottestats på Berghälls och Richardsgatans bibliotek och från och med vecka 42 utvidgas tjänsten. Handledning per e-post finns tillgänglig för alla på nätet och den personliga pratstunden och bokkassen finns som alternativ på Östra centrums, Berghälls, Åggelby, Böle, Richardsgatans, Mosabacka och Nordsjö bibliotek.

”Med hjälp av juniorhandledningen vill vi sprida glädje och inspiration till barn och ungdomar för läsning på fritiden. Världen är full med spännande berättelser och historier som erbjuder något för var och en. Som liten gjorde jag själv många fynd bara genom att traska mellan hyllorna på närbiblioteket. Ibland kan det ändå vara svårt att hitta lämpliga böcker, och då står vi Junior-läsinspiratörer gärna till tjänst”, berättar Berghälls biblioteks pedagogiska informatiker och Junior-läsinspiratör Piia Bågman.

Lukuvalmantajat (Läsinspiratörerna), som fokuserar på skönlitteratur för vuxna, har funnits som tjänst sedan 2013. I dag finns det läsinspiratörer på fem bibliotek: Östra centrum, Berghäll, Malm, Bocksbacka och Richardsgatan.

”Syftet med handledningen är att göra läsningen lätt att närma sig. Det är en stressfri och fokuserad metod för att rekommendera läsning. Handledningen är bra även om man läst mycket eller lite, om man inte läst på länge eller om det känns svårt att finna läsro. Även grupper, såsom bokcirklar, är välkomna till läsehandledningen. Varje handledning är individuell. Mötena mellan olika läsinspiratörer och mångahanda inspirationssökande ger unika upplevelser”, konstaterar läsinspiratör och bibliotekarie Sini Turunen vid Berghälls bibliotek.

Lukuvalmentaja Junior - Läsinspiratör Junior-tjänsten är tvåspråkig och en syskontjänst till Lukuvalmentaja (Läsinspiratör). Foto: Marianne Skurnik

Läsinspiratör Junior
Lukuvalmentaja (på finska)