Nio konstisar är öppna under julhelgen, begränsad möjlighet att sköta ärenden i biblioteken fortsätter

Samordningsgruppen för corona hade möte 10 december och drog upp linjer för att fortsätta begränsningarna och rekommendationerna till 10 januari. Konstisarna i Helsingfors är öppna under julhelgen och personbegränsningarna på de största konstisarna har ökats. Kultur- och fritidstjänster såsom muséer, kulturcentraler, motions- och idrottslokaler och ungdomsgårdar är stängda till 10.1. Biblioteken fortsätter med begränsad service, men biblioteken är stängda under julhelgen.

Alla nio av Helsingfors konstisar får användas av stadsborna även under julhelgen, konstisarna är stängda endast på julafton 24.12. På grund av coronaläget har det bestämts en maximigräns för alla planer och ishockeyrinkar om hur många skridskoåkare som samtidigt får vara på konstisarna. Personalen övervakar antalet skridskoåkare på konstisarna, och när rusningen är som störst kan man bli tvungen att köa till isen. Från och med 19.12 uppdateras besöksantalet på alla planer vid skridskotider för allmänheten en gång i timmen i tjänsten ulkoliikunta.fi.

Skridskoåkningstider för allmänheten på alla konstisplaner under jul och nyår:
23.12 dagen före julafton 9.00-16.00
24.12 julafton stängt
25.12 juldagen kl. 9.00–21.00
26.12 julannandagen kl. 9.00–21.00 *
31.12. nyårsafton kl. 9.00–16.00
1.1.2021 nyårsdagen kl. 9.00–21.00

* = julannandagen, skridskoåkning för allmänheten på konstisen i Åggelby kl. 9.00–13.00 och 18.00–21.00 på grund av ishockeymatch.

Enligt behov utförs underhållsåtgärder på planerna under tiderna för allmänheten, och då är det inte möjligt att åka skridskor.

Mer information om skridskoåkning för allmänheten och personbegränsningar för alla konstisar:
Braheplanens konstisbana – max. 250 personer
Konstisbanan i Gårdsbacka idrottspark – max. 150 personer
Konstisbanan i Kottby idrottspark – max. 150 personer
Hockeyrink med konstis i Kottby idrottspark – max. 30 personer
Hockeyrink med konstis i Degerö idrottspark – max. 30 personer
Hockeyrink med konstis i Lassas idrottspark – max. 30 personer
Hockeyrink med konstis i Drumsö idrottspark – max. 50 personer
Konstisbanan i Åggelby – max. 450 personer
Hockeyrink med konstis i Bocksbacka idrottspark – max. 30 personer
Konstisbanan i Busholmens idrottspark – max. 200 personer

På friluftsområdet i Svedängen har man redan inlett förberedelser för vinterns skidsäsong, och snöläggningen av skidspåret vid åkern har påbörjats med snökanon. I nuläget finns ett 500 meter långt spår för både fri och traditionell skidstil. Snöläggning av spåret görs med snökanoner när det är minusgrader för att förlänga skidspåret för skidåkarna. Skidspårens skick och skidläget kan också följas på webbplatsen ulkoliikunta.fi.

Se till att bevara säkerhetsavstånden på idrottsplatser utomhus och kom inte om du är sjuk. Omklädningshytter och servicebyggnader hålls stängda, förutom toaletter.

Biblioteken

I biblioteken är det möjligt att begränsat sköta ärenden. Den begränsade tjänsten gäller åtminstone till 10.1.2021.

I biblioteken är det möjligt att:
- Låna och returnera böcker och annat material vid självbetjäningsautomaten
- Hämta reserverat material från reserveringshyllan
- Låna material från begränsade urvals- och temahyllor vid automaterna
- Snabbt sköta nödvändiga ärenden med kunddatorerna

Vid besök till biblioteket använda ansiktsmask. Om du inte kan använda ansiktsmask av hälsoskäl, kontakta personalen.

På julafton, juldagen och julannandagen är alla biblioteken i Helsingfors stängda. Dagen före julafton 23.12, nyårsafton 31.12 och dagen före trettondagen 5.1 stänger de flesta biblioteken tidigare än vanligt. På nyårsdagen 1.1 är alla biblioteken stängda. På trettondagen 6.1 håller centrumbiblioteket Ode öppet kl. 12–18, de övriga biblioteken är stängda på trettondagen. Kontrollera närbibliotekets öppettider på webbplatsen helmet.fi/bibliotek.