Tölö bibliotek

Möjlig gruppexponering i Tölö bibliotek 7.9

En person som vistades i Tölö bibliotek 7.9 konstaterades senare ha coronavirussmitta. Personer som den dagen har befunnit sig i Tölö biblioteks läsesal kl 9–13 och i bibliotekets 4:e våning kl 13–16 har möjligtvis exponerats för coronavirussmitta. Vi uppmanar dem att noga följa med sin hälsa under två veckor fram till 21.9. De måste söka sig till coronavirustest ifall det uppkommer symtom, även om de är lindriga.

Symtom på coronavirussmitta är till exempel förhöjd kroppstemperatur, feber, hosta, huvudvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- och smaksinne, illamående, diarré och avvikande trötthet.

Personen som fått smittan hade Coronablinker-applikationen i användning. Hen har matat in öppningskoden i applikationen och har på det viset anonymt varnat användare av Coronablinkern hen mött om möjlig exponering.

Helsingforsare och personer som bor i Helsingfors kan göra en symtombedömning för coronaviruset på webbplatsen Omaolo.fi. Omaolo-tjänsten ger verksamhetsanvisningar och hänvisar vid behov att boka tid till coronavirustest. Helsingforsarna betjänas även av coronavirusrådgivningen, tfn 09 310 10024 (varje dag kl 8–18).

Invånare i andra kommuner ska kontakta det egna bostadsområdets hälsovårdstjänster om det uppstår symtom på coronavirus.

Mer information om coronaviruset på webbplatsen www.thl.fi och www.hel.fi/koronavirus.

Det är tryggt att uträtta ärenden i biblioteket under coronaepidemin. Man har skött om säkerhetsavstånden och hygienen på flera olika sätt. Det är viktig att komma ihåg att inte komma till biblioteket när man är sjuk. Läs mer om att tryggt uträtta ärende i Helmet-biblioteken på webbplatsen helmet.fi.