Från och med tisdagen den 16 juni börjar ett trafikförsök där Helsingfors skärgårds första eldrivna förbindelsebåt börjar trafikera mellan Vårdö och Degerö.

Medborgarbudgeten möjliggör elbåt mellan Vårdö och Degerö

Från och med tisdagen den 16 juni börjar ett trafikförsök där Helsingfors skärgårds första eldrivna förbindelsebåt börjar trafikera mellan Vårdö och Degerö. Båten trafikerar på Rävsundet varje vecka till den 23 augusti, från tisdag till söndag kl. 10.00-20.00. Båten rymmer sex personer. Den har ingen tidtabell, utan tillkallas med mobilappen Callboats. Det vill säga man laddar ner en applikation till mobiltelefonen eller annan mobilapparatur, och kallar på båten med den. Båtresan i en riktning kostar två euro för vuxna och en euro för barn 7-17-år.

Idéen till båten till Vårdö kom via Helsingfors medborgarbudget OmaStadi. Förslaget ”Vårdös solcelldrivna färja i Rävsundet” fick slutligen 1 626 röster i röstningen i OmaStadi, och valdes därmed för att förverkligas. Båtförbindelsen i sommar är ett första försök i ämnet. Helsingfors stads innovationsbolag Forum Virium letade efter en plats att testa den nya Callboats-båten, och ett rådande behov fanns i Vårdö.

”Det här är ett verkligen intressant försök som ökar stadsbornas och turisternas rekreationsmöjligheter i Helsingfors. Ett stort tack går till Helsingfors medborgarbudget och de personer i Vårdö och Degerö som gjorde det ursprungliga förslaget. Med hjälp av dem och på basis av idén blev den här nya båtförbindelsen över lag möjlig. Ett sådant här innovativt resultat av ett utvecklingsarbete som helsingforsbor, stadens sakkunniga och företagsbranchen tillsammans har gjort, är en ganska historisk prestation”, gläder sig Minttu Perttula, projektchef för Helsingfors havsstrategiprojekt.

”Dessutom utvecklas tjänsterna på Vårdö även annars i sommar, det skall t.ex. komma en ny utmärkt friluftsled, informationstavlor och toaletter”, fortsätter Perttula.

Ut och motionera i en täckt katamaran
Avståndet mellan Vårdö och Degerö över Rävsundet är ca. 150 meter. Med fullt batteri går den eldrivna katamaranbåten nästan en hel dag, men korta laddningspauser kan även behövas under dagen, speciellt om trafiken är livlig.

"Elbåtens batterier laddas i huvudsak under natten vid bryggan. På katamaranens tak finns även solceller, som speciellt vid soligt väder samlar energi i batterierna", berättar Peter Ostberg, vd för Mente Marine Oy som utvecklat Callboats-båten och -appen.

Båtförbindelsen som trafikerar i sommar är Helsingfors första elbåtsförsök, men Ostbergs vision är att i framtiden skulle flera dylika eldrivna förbindelsebåtar röra sig autonomt, dvs. utan chaufför, på vattenledstrafikens rutter i Helsingfors och huvudstadsregionen. Kommande sommar seglar man dock på Rävsundet i elbåt som styrs av en kapten.

”Vi har fyra skeppare på sommarjobb som skjutsar motionärer hela sommaren från tisdag till torsdag, fram till den 23 augusti då Vårdö-dagen firas. Måndagar reserverar vi för eventuellt underhållsarbete av båten”, säger Matti Nieminen, vd för Matson Oy som ansvarar för trafikerandet.

”Fint att vara med och testa ett finländskt framtidens fordon och en tjänst inom intelligent trafik på sommarens böljor. I sommar lär vi oss hur skärgårdstrafik kan göras på ett nytt sätt”, tillägger Raimo Tengvall, projektchef för Mobility Launchpad-projektet vid Forum Virium Helsinki.

Helsingfors havsstrategi drar upp riktlinjerna för utvecklingen av skärgårdens och strandområdenas utbud och dragningskraft fram till år 2030. Målet är att förbättra den maritima servicen och objektens nåbarhet, främja maritima evenemang samt fortsätta att öppna den närliggande skärgården för rekreationsbruk.

Forum Virium Helsinki koordinerar Mobility Launchpad- projektet som hjälper att utveckla ny affärsverksamhet av intelligent trafik. Projektet finansieras av Nylands förbund med medel från den Europeiska regionala utvecklingsfonden.