Mobil app Harrastuspassi innehåller hobbyer.

Med den nya mobilappen Harrastuspassi kan ungdomar enkelt hitta nya hobbyer

Harrastuspassi är en ny mobilapplikation som riktar sig till elever i årskurs 7–9. Dess syfte är att förbättra ungdomarnas möjligheter att enkelt testa olika hobbyer och hitta hobbyer som passar dem. Harrastuspassi hjälper också anordnare av hobbyverksamhet att nå ungdomar. Med Harrastuspassi kan man prova på allt från kultur till motion på olika håll i Helsingfors. Applikationen lanseras för årskurs 7–9 i Helsingfors grundskolor i augusti 2020.

Harrastuspassi ger tillgång till de hobbyer och fritidsaktiviteter som Helsingfors stad erbjuder för unga samt det utbud av hobbyverksamhet som tillhandahålls av organisationer, föreningar och företag. I appen finns också förmåner såsom avgiftsfria prova på-tillfällen. Företag eller föreningar som vill anmäla sitt utbud av hobbyverksamhet via Harrastuspassi ska begära användaruppgifter för serviceproducenter med hjälp av kontaktformuläret på webbplatsen harrastuspassi.fi. Anmälningen är avgiftsfri för serviceproducenterna.

”Med hjälp av Harrastuspassi kan alla unga hitta nya idéer för fritidsaktiviteter. Jag tror att appen sänker tröskeln för att börja med nya hobbyer och att fler unga kommer att hitta någonting meningsfullt att göra”, säger biträdande borgmästare Nasima Razmyar, som följt utvecklingen av projektet. 

Harrastuspassi är ett nationellt projekt som finansierats av undervisnings- och kulturministeriet. Applikationen ägs av Helsingfors stad. Harrastuspassi finns på finska, svenska och engelska.

Vad kan ungdomarna göra med Harrastuspassi?

Appens användare, alltså elever i årskurs 7–9, kan med hjälp av Harrastuspassi enkelt hitta avgiftsbelagd och avgiftsfri hobbyverksamhet i staden och närområdet, samt förmåner såsom avgiftsfria tillfällen att prova på en hobby. Man kan också ge tips om intressanta hobbyer till kompisar eller via sociala medier, samt spara sina favoriter. Harrastuspassi visar också stadens populäraste hobbyer och förmåner samt rekommendationer som baserar sig på den ungas tidigare användning av appen.

”Harrastuspassi har utvecklats i samarbete med ungdomarna. Utifrån deras respons har man bearbetat konceptet, användarvänligheten och det grafiska utseendet”, berättar projektchef Suvi Ervamaa. I planeringen av Harrastuspassi har man också tagit modell från världen: Pass Culture är ett populärt kulturpass som utvecklats för 18-åringar i Frankrike.
Läs mer på harrastuspassi.fi och titta på videon: Alltid något att göra.  


Mer information:
Suvi Ervamaa, projektchef, 040 191 7210, suvi.ervamaa@hel.fi
Essi Eranka, kommunikations- och marknadsföringschef, 040 568 13 69, essi.eranka@hel.fi
Helsingfors stad, Kultur och fritid