Kalastusta kosken rannalla, kuva Konsta Linkola

Licenser för fiske i Helsingfors endast elektroniskt från 2019

Helsingfors stads fiskelicenser säljs från början av 2019 endast elektroniskt på http://kalakortti.com. Försäljningen av licenser vid separata försäljningsställen (Långforsens friluftsstuga, Puhos Intersport, Vuosaaren pyörähuolto, Ruoto och Schröder) och idrottstjänsternas huvudkassa upphör helt i slutet av 2018. Under övergångstiden säljs licenser förutom elektroniskt också vid Fiskeinfo, Viksvägen 1.

Observera att det tar några dagar att få fångstredskapsmärken för stående redskap eftersom de skickas till kunden per post.

Mer information
Fiskeinfo
tfn 09 310 87777