Den legendariska Tölö sporthallen förnyas – stadsborna uppmuntras att delta i planeringen

Efter att Tölö sporthall varit i flitig användning i tiotals år, är det nu dags att förnya och modernisera hallens lokaler och revidera uppfattningen om vad motion är idag och framledes kräver. Målet är att bygga om Sporthallen till en plats som inspirerar helsingforsarna att röra på sig och erbjuder idrottare och motionärer fungerande lokaler för kommande decennier.

Tölö sporthall byggdes ursprungligen till mässhall 1935 och tjänade även som arena för de olympiska spelen år 1952. År 1975 blev den en bestående hemvist för idrottare och motionärer. Sedan 1970-talet används Sporthallen aktivt av såväl redskapsgymnaster, fäktare, bollspelare, kampsportentusiaster och streetdansare som av vardags- och gruppmotionärer.

En behovsutredning för renovering av Sporthallen sammanställs inom kultur- och fritidssektorn under hösten 2019 och projektplaneringen torde inledas i början av 2020. Sporthallens nuvarande och blivande användare skall engageras i alla skeden av projektet. Avsikten med att höra användarna är att planera lokalerna och tjänsterna i Sporthallen så att de på bästa möjliga sätt betjänar olika slags motionärer.

Välkommen med och diskutera vad som fungerar i de nuvarande lokalerna, vad som inte gör det och vilka slags aktiviteter man kunde ha i Sporthallen i framtiden. Sektorchef Tommi Laitio för kultur- och fritidssektorn, idrottsdirektör Tarja Loikkanen och annan personal från Helsingfors idrottstjänst finns på plats under tillfället. Det serveras också kaffe med tilltugg under tillfället.

TID: tisdagen den 12 november 2019 kl. 17.30–19.00
PLATS: Sporthallen, Paavo Nurmis gränd 1 F (närmare information i entréhallen)
ANMÄLAN: senast den 8 november. Anmäl dig till diskussionstillfället här.
SPRÅK: på finska

Delta också i webbenkäten och berätta hurudan du tycker att Sporthallen skall vara i framtiden. Bland alla som svarat på enkäten lottar vi ut tio produktpaket med temat Helsingfors (inkl. tygkasse, Mizu-sportflaska och två biobiljetter). Enkäten kan besvaras på finska, svenska och engelska). Enkäten finns här: www.uusikisahalli.fi

Ombyggnaden av Tölö sporthall (estimerad tidsplan)
Behovsutredningen 8/2018–12/2019
Projektplaneringen, projekteringen 1/2020–12/2022
Byggnadsarbetet 1/2023–8/2025