Bli läskamrat och läs högt för seniorer. Foto: Katja Tähjä

Läskamrater för med sig läsglädje till äldre människor i Helsingfors

I december 2018 startade en tvåspråkig verksamhet som kallas Lukulähettilääksi! - Bli en Läskamrat i Helsingfors. Inom ramen för denna har 167 frivilliga Läskamrater redan utbildats. Dessa läser högt för äldre människor i servicecentraler i Helsingfors. Hittills har ca 370 lässtunder anordnats och under hösten beräknas det bli ungefär lika många till.

I projektet finns alltså både svensk- och finskspråkiga frivilliga läsare. Under hösten kommer det att arrangeras många träffar för Läskamraterna och FRK kommer att utbilda nya Läskamrater. Flera kamrater ryms med – alldeles särskilt önskar vi flera Läskamrater som läser på svenska. Verksamheten med Läskamrater stöder äldre människors kultur- och läsintresse och skapar förutsättningar för ett rikt och aktivt liv. Lässtunderna arrangeras huvudsakligen i stadens servicecentraler. En av Läskamraterna läser regelbundet hemma hos en minnessjuk person som en del av Helsingfors Alzheimerförenings Minneskompisverksamhet.

Fem bibliotek i Helsingfors är med i projektet: Berghälls, Gamlas, Malms, Tölö och Östra centrums bibliotek. Dessutom deltar FRK Helsingfors- och Nylands distrikt, Helsingfors Alzheimerförening, samt ett antal servicecentraler och servicehus runt om i Helsingfors. Projektet stöds av Regionförvaltningsverket.

Helsingfors stadsbibliotek stöder Läskamraterna genom att ordna träffar för dem i biblioteken, genom att ge tips på böcker som lämpar sig för högläsning och genom att förmedla läsinspiration. Stadsbiblioteket är också den instans som kombinerar Läskamrater och läsplatser. Biblioteket söker en lämplig läsplats för varje Läskamrat utgående från den frivilligas önskemål. En ny Läskamrat bör gå en kurs i frivilligarbete och delta i åtminstone en träff för Läskamrater anordnad av biblioteket. Största delen av de frivilliga är utbildade av FRK.

”Feedbacken som kommit från de frivilliga har för det mesta varit verkligt positiv. Oftast har orsaken till att bli läskamrat varit ett intresse för läsning, så de frivilliga är vana och ivriga läsare. Många har upplevt att högläsning är ett givande sätt att göra frivilligarbete bland seniorer. Åhörarna och läsarna har blivit vänner, vid sidan av läsningen pratar man och alltmöjligt och skrattar. Det som har väckt mest frågor och oro har rört frågor kring minnessjukdomar och kring åhörarnas hälsa. Helsingfors Alzheimerförening som är med i projektet har gett Läskamraterna viktig kunskap om hur man bemöter minnessjuka”, berättar projektkoordinator Katja Jokiniemi.

Den positiva feedbacken från de frivilliga och erfarenheterna av lyckade lässtunder har motiverat den personal från Helsingfors stadsbibliotek som är med i projektet. Projektet har fört med sig mycken glädje till åhörarna och goda erfarenheter till de frivilliga.

Träffar för Läskamrater hösten 2019:

På svenska:
Tölö bibliotek ons. 2.10. kl. 17–19

På finska:www.helmet.fi/lukulahettilas
Berghälls bibliotek ons. 9.10. kl. 17–19
Gamlas bibliotek ons. 18.9. & ons. 6.11. kl. 17–19
Malms bibliotek ons. 23.10. kl. 17–19
Östra centrums bibliotek tor. 19.9. & tor. 14.11. kl. 17–19

FRK utbildar nya läskamrater:

På svenska:
FRK, Röda korsets kurslokaler, Sanduddsgatan 7 B, ons. 23.10. kl. 17–19

På finska:
Böle bibliotek tis. 1.10. & ons. 27.11. kl. 17–19
Böle bibliotek ons. 30.10. kl. 16.30–20 (utbildning och läskamratsträff)

www.helmet.fi/lukulahettilas
www.helmet.fi/laskamrat