Flickan läser en bok

Låneverksamheten inleds i biblioteken i Helsingfors stegvis från och med 8.5

Enligt de riktlinjer som regeringen gav måndag 5.5 kan biblioteken omedelbart börja låna ut böcker och annat material. Helsingfors stadsbibliotek inleder stegvis sin låneverksamhet fredag 8.5. Från och med 8.5 är det möjligt att låna och att hämta reservationer i Berghälls, Böle, Degerö, Kasbergets, Malms, Svedängens, Södra Haga, Tölö, Vallgårds och Viks bibliotek, samt i centrumbiblioteket Ode. De övriga biblioteken öppnar stegvis från och med måndag 11.5.

Redan nu kan man returnera böcker och annat material i en del av biblioteken i Helsingfors, via returneringsluckor eller på tillfälliga återlämningsställen. Alla lån förfaller stegvis från början av juni, så det är inte bråttom att återlämna material. Från måndag 11.5 kan man göra nya reservationer i nättjänsten Helmet.fi. Närmare information om lån och reservationer på webbplatsen Helmet.fi.

Från och med 1 juni blir det möjligt att vistas längre tider i bibliotekslokalerna. I maj bör biblioteksärendena skötas snabbt och vi hoppas att så många som möjligt använder låne- och återlämningsautomaterna i stället för personlig service. I maj öppnas endast de lokaler som är nödvändiga för att sköta låneverksamheten. Du kan alltså inte ännu använda kunddatorerna, läsa tidningar eller sitta i läsesalen. Inga evenemang arrangeras i biblioteken. Endast de mest grundläggande funktioner är i gång, dvs. avhämtning av reservationer, utlåning och återlämning. I maj är t.ex. andra våningen i centrumbiblioteket Ode stängd.

I maj har biblioteken i Helsingfors kortare öppettider än vanligt. Endast centrumbiblioteket Ode är öppet lördag 9.5. Kontrollera hur ditt eget bibliotek är öppet innan du går dit. Se helmet.fi/sv-FI/Bibliotek_och_tjanster.

Centrumbiblioteket Ode är öppet vardagar kl. 8–20 och lördagar kl. 10–18. I Ode kommer de två första timmarna om vardagarna, kl. 8–10, att vara särskilt reserverade för riskgrupper. Däremot är det inga särskilda tider för riskgrupper om lördagarna i Ode. Också i Tölö bibliotek är de två första öppettimmarna kl. 8–10 om vardagarna reserverade för riskgrupper.

"Då regeringen presenterade sina nya riktlinjer för att lätta på restriktionerna kom det som en stor överraskning för biblioteken att vi hade lov att starta verksamhet omedelbart. Vi var förberedda på att öppna våra tjänster tidigast 14.5, men vi tog mycket gärna emot utmaningen att öppna snabbare än så. Jag är verkligen stolt över bibliotekspersonalen i Helsingfors och dess flexibilitet och kreativitet. Vi kan öppna låneverksamheten i hela nio bibliotek redan fredag 8.5. Nästa vecka kommer mera personal tillbaka från andra uppgifter inom staden och då kan utlåningen starta i fler bibliotek, också inom hela Helmetregionen", säger Katri Vänttinen, direktör för bibliotekstjänsterna i Helsingfors.

Vi lägger särskild vikt vid låntagarnas och personalens säkerhet. Det kommer att finnas instruktioner angående säkerheten i bibliotekslokalerna. För att förhindra coronasmitta, hoppas vi att alla sköter sin handhygien väl och håller tillräckligt avstånd till andra besökare och till personalen. Kom inte till biblioteket om du är sjuk.