Foto av Savoy teater.

Kurser, hobbygrupper och publikevenemang ställs in

Torsdagen den 12 mars beslutade Helsingfors stad ställa in alla publikevenemang för mer än 500 personer. Fredag 13 mars bestämde staden att också publikevenemang inomhus och utomhus för över 100 personer ställs in tills vidare. Dessutom inhiberas eller senareläggs bibliotekens, kulturcentrens och idrotts- och ungdomsservicens egna hobbygrupper, kurser och ledda fritidsverksamhet. Stadens och Urheiluhallit Oy:s simhallar stängs tills vidare från lördag 14 mars.

Fritidstjänsterna stängs enligt regeringens linjedragning från och med onsdagen den 18 mars. Kultur- och fritidssektorn söker alternativa sätt att producera kultur-, biblioteks- och idrottstjänster samt organisera ungdomsarbetet.Helsingfors stadsorkesters konserter, evenemangen i Tiivistämö, kulturcentrens publikevenemang för mer än 100 personer och festivalen Bravo! ställs in.

I stadens fritidslokaler effektiviseras städningen, besökare uppmanas att tvätta händerna och staden försöker hitta olika sätt att producera fritidstjänster digitalt. Staden uppmanar också folk till friluftsliv och motion på egen hand. 

Lokalhyror, biljetter och understöd 

Biljetter köpta till Helsingfors stads inställda publikevenemang ersätts, eller också kan de användas vid en senare tidpunkt enligt särskilda anvisningar. Aktuell information finns på biljettförsäljningstjänsternas, Helsingfors stads, evenemangsplatsernas och arrangörernas webbplatser och i de sociala mediernas kanaler.

Kultur- och fritidssektorn (bibliotek, idrott, kultur, ungdom) tar vid annulleringar inte ut hyra av dem som hyrt lokaler. Om möjligt söker man en ny tidpunkt för hyrningen utan extra kostnader. Redan beviljade understöd för kultur-, ungdoms- och idrottsverksamhet återkrävs inte i fråga om verksamhet och produktioner som ställts in. Helsingfors stad har förståelse för den ekonomiska oro som det exceptionella läget föranleder inom ungdomsarbetet, i motions- och idrottsverksamheten och på konst- och kulturfältet och utreder på vilka sätt dessa kan stödjas.