Idrott. Foto: Nina Kaverinen / Helsingfors stad

Helsingfors stad gottgör annullerade idrottskurser och kulturcentrens fritidskurser genom att ge kunderna rabatt på framtida deltagaravgifter

På grund av koronavirussituationen har Helsingfors idrottstjänsters idrottskurser och kulturcentrens avgiftsbelagda fritidskurser annullerats våren 2020. Ersättande kurser arrangeras inte. Därför har Helsingfors stad beslutat att bevilja dem som anmält sig till idrotts- och kulturcentrens avgiftsbelagda fritidskurser, en rabatt om 50% på deltagaravgifter för kurserna som ordnas hösten 2020.

Kunder som köpt Helsingfors stads idrottstjänsters och konditionssalarnas och Urheiluhallit Oy:s serie- och säsongskort kompenseras. Kompensationen sker på det sättet att tio gångers seriekort, månadskort och 120 dagars säsongskort får en förlängd giltighetstid som motsvarar den tid tjänsterna är stängda.

För kulturcentrens avbokade avgiftsbelagda evenemang kan man ansöka om återbetalning direkt från den biljettförsäljningskanal (t.ex. Lippupiste) från vilken man köpte biljetten. Mer information och instruktioner finns på kulturcentrens webbplats för varje evenemang i fråga. Vid återbetalning återbetalas priser på den köpta biljetten men inte service- eller leveransavgifter. Biljetter till de evenemangen som flyttas till senare tidpunkter kan användas som sådana. Evenemangens nya datum bekräftas senare.

För vårens simskolor del, där undervisningen ännu inte har börjat, eller där det bara har ordnats en simträning, får de anmälda eleverna direkt tillgång till motsvarande kurser på hösten.