kvinna med munskydd returnerar böcker under coronatiden

Kulturcenter, museer, ungdomsgårdar och idrottsplatser inomhus i Helsingfors stängs i tre veckor – biblioteken har begränsad betjäning

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona beslöt vid sitt möte 26.11.2020 om nya rekommendationer och begränsningar för att hejda spridningen av epidemin. Nästan alla kundutrymmen inom kultur och fritid håller stängt i huvudstadsregionens kommuner i tre veckor från och med måndag 30.11. Endast biblioteken har begränsad betjäning.

För Helsingfors kultur- och fritidstjänster betyder beslutet av koordineringsgruppen för corona att kulturcenter, idrottsplatser inomhus, museer och ungdomsgårdar stängs och begränsad möjlighet att uträtta ärenden i biblioteken. Beslutet innebär att de nya restriktionerna gäller till 20.12.2020. Målet med de nya coronarestriktionerna är att hejda spridningen av corona i huvudstadsregionen. Koordinationsgruppen rekommenderar att privata aktörer ska följa samma restriktioner.

Allmänna tillställningar och evenemang

Alla allmänna tillställningar och evenemang annulleras under restriktionsperioden i kulturcenter, bibliotek och i idrotts- och ungdomstjänster. Annulleringen berör alla föreställningar, konserter, evenemang och andra allmänna tillställningar både inomhus och utomhus.

Man försöker huvudsakligen hitta en ny tidpunkt för de föreställningar som annulleras (Annegården, Caisa, Gamlasgården, Malms kulturhus, Månsasgården, Savoyteatern, Stoa och Nordhuset). Helsingfors stadsorkesters konserter sänds som HKO Screen webbsändningar. Det är möjligt att återinlösa redan köpta biljetter enligt biljettförsäljarens annulleringsvillkor.

Biblioteken

Bibliotekens samlingsutrymmen stängs för kunder, men biblioteken har begränsad betjäning för kortvariga ärenden. Det är möjligt med snabb utlåning och återlämning vid självbetjäningsautomaterna. All service sker i första hand som självbetjäning och på basis av förhandsreserveringar. Materialen hämtas från reserveringshyllan samt automaterna vid begränsade urvals- och temahyllor.

Nödvändig användning av kunddatorer för att sköta ärende är möjligt genom att beakta säkerhetsanvisningarna. Man måste använda ansiktsmask när man uträttar ärenden i biblioteket. Utdelning av ansiktsmasker till mindre bemedlade fortsätter.
Biblioteken betjänar med begränsade öppettider. Noggrannare information finns på webbplatsen: helmet.fi.

Fritids- och idrottstjänster

All organiserad hobbyverksamhet inklusive grundläggande undervisning i konst avbryts i inomhusutrymmen. Alla idrottsturer för personer över 20 år annulleras även på utomhusområden. Hobbyverksamhet för personer under 20 år fortsätter på stadens utomhusplaner på redan beviljade turer, men nya turer beviljas inte under restriktionsperioden. All tävlings- och matchverksamhet annulleras inom- och utomhus, förutom tävlingar och matcher för topp- och proffsidrottare. Hobbyverksamheten kan verkställas på distans precis som under coronasituationen på våren.

Idrottstjänster utomhus hålls öppna. Utomhusplaner får användas av kommuninvånarna för barn och ungas hobbyverksamhet, om inte planen är reserverad. Man måste se till att hålla säkerhetsavstånden på idrottsplatser utomhus (konstgräs- och konstisbanor). Man får komma till platsen endast om man är frisk. Man ökar övervakning samt närvaro av ungdomsledare på utomhusplanerna. Omklädningshytter och servicebyggnader (med undantag av toaletter) hålls stängda.

Tränings- och tävlingsmöjligheter för tävlings- och toppidrottare säkerställs för proffsidrott som grundar sig på serielicensavtal eller idrottsavtal (Enligt undervisnings- och kulturministeriets definition) för landslagsverksamhet, Olympiska kommitténs stödidrottare och undervisnings- och kulturministeriets stipendiatidrottare i samarbete med huvudstadsregionens idrottsakademi Urhea.

Skolgymnastiken genomförs utomhus och i skolans utrymmen, inte i andra idrottsutrymmen.

Giltighetstiden för idrottens säsongkort förlängs med tre veckor, och biljetter som köpts på förhand från Georgsgatans simhall återinlöses.Kursavgifter för ledd motion och simskolor returneras inte.

Läs mer om huvudstadsregionens nya coronarestriktioner.

Bild: Maarit Hohteri © Helsingfors stad