Hoppa till innehållet

Helsingfors kultur- och fritidsnämnds kultur- och bibliotekssektion fattade den 24 november beslut om att anvisa ett extra understödsanslag riktat till samfund inom konst- och kultursektorn. Specialunderstöd på tre miljoner euro har allokerats för åren 2020–2021. Summan delas nu mellan 102 aktörer. Läs mera »

Nyheter