Östra centrums simhall, foto: Konsta Linkola

I Östra centrums simhall öppnas ett unisexomklädningsrum

Från början av hösten 2018 betjänar Östra centrums simhall allt bättre sina olika kundgrupper, då det öppnas ett unisexomklädningsrum i simhallen.

Unisex-omklädningsrummet är avsett för båda könen och till exempel kunder som hör till sexuella minoriteter, spädbarnsfamiljer eller rörelsehindrade (vars assistent är av ett annat kön) kan välja att duscha och klä om sig där. Det finns 8 omklädningshytter och cirka 40 skåp i det nya omklädningsrummet. Nyckeln till omklädningsrummet på simhallens bottenvåning får man från kassan. Skyltningen för omklädningsrummet förnyas under hösten och rummet utrustas bättre för spädbarnsfamiljers behov.

– De kunder som hör till sexuella minoriteter har utsatts för till och med hårda trakasserier på idrotts- och motionsplatser och därför är idrottstjänsterna otillgängliga för många. Till exempel kan det på grund av andra kunders hotande beteende uppstå till och med långa avbrott i motionsintresset för personer som korrigerar sitt kön, säger servicehandledaren Miska Salakka från Setas Transstödcentral. Seta har utbildat simhallens anställda i hur de ska bemöta kunder som hör till sexuella minoriteter, till exempel hur de kan ingripa i trakasserier.

Helsingfors stads idrotts- och motionsplatser välkomnar alla kunder. Idrottsservicen strävar efter att beakta olika målgruppers behov bättre än tidigare vid planeringen av idrottsplatser. Den underjordiska simhallen i Östra centrum togs i bruk 1993. Utrymmena i hallen finns på två plan och rymmer cirka 1 000 besökare åt gången.

Simhallarna i Helsingfors