Unga människor som står framför ett ungdomshem

I ungdomslokalerna finns det lätta fritidsaktiviteter och evenemang från 1.10 – nya lokaler öppnats under coronatiden

Helsingfors stads ungdomslokaler fortsätter sin verksamhet nästan normalt då begränsningarna för sammankomster avlägsnas 30.9.2021. Under coronatiden har flera nya ungdomshus öppnats på olika håll i Helsingfors. De nya hobby- och samlingslokalerna erbjuder de unga en allt större och mångsidigare gruppverksamhet och hobbymöjligheter efter den långa coronatiden. Verksamheten främjar ungdomars välfärd, gemenskap och samhällsengagemang.

Under de senaste 18 månaderna har fem nya ungdomslokaler öppnats i Helsingfors. Totalt finns det över 60 ungdomslokaler inklusive nya lokaler för tillfället i Helsingfors. Nya ungdomsgårdar är Hertsi ungdomslokal, Jakobacka ungdomsgård, Odes ungdomsrum samt Malmgårds ungdomsgård och Malmgårds fritidshall. Lokalerna erbjuder ungdomarna en trygg plats att bland annat syssla, umgås och påverka vad man gör på ungdomshuset. I ungdomstjänsterna planeras aktiviteter och lokaler genom att lyssna på ungdomarnas behov och önskemål.

Ungdomar har deltagit i planeringen av programmet för nya ungdomsgårdar. Till exempel på Jakobacka ungdomsgård kan man delta i en idrottsklubb, använda en musikstudio eller vila sig efter skoldagen. I ungdomslokalen vid köpcentrumet Hertsi i Hertonäs finns mångsidiga studiolokaler och en sal som lämpar sig speciellt för dans- och teaterverksamhet. Malmgårds ungdomsgård är en speltyngd tillgänglig ungdomsgård för 9–18-åriga där det finns mångsidigt digitala, idrottsliga och traditionella spelredskap. Malmgårds fritidshall är däremot helt och hållet en hobbylokal vars syfte är att skapa ett nytt slags mångsidig hobbykultur. Odes ungdomsrum är ett utrymme som riktar sig till alla ungdomar under 29 år, där man till exempel kan umgås, göra läxor eller delta i grupper som ungdomarna har planerat.

"Coronatiden har varit särskilt prövande för de unga och därför vill vi göra allt vi kan för att varje ungdomar skulle igen hitta tillbaka hobbyer och ingen skulle bli ensam. Ungdomshusens verksamhet ökar i slutet av året och meningsfulla aktiviteter planeras tillsammans med ungdomarna", säger ungdomsdirektör Mikko Vatka i Helsingfors stad.

Begränsningarna avvecklas–på vissa villkor och rekommendationer

Huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupp beslutade att kommunernas återstående egna begränsningar i fråga om användning av idrottslokaler och hobbyverksamhet avvisas från och med 1.10.2021. I lokalerna för öppen verksamhet finns inga begränsningar av antalet kunder, men det rekommenderas även i fortsättningen att man undviker onödig fysisk kontakt och följer allmänna anvisningar om hand- och hosthygien. Varje verksamhetsställe vid ungdomslokalerna har en egen hälsosäkerhetsplan som hålls synlig i lokalerna. Hygienkraven gäller utan separata myndighetsbeslut i hela Finland i olika kundutrymmen för tillfället fram till slutet av 2021. Dessutom rekommenderas att alla som fyllt 12 år använder ansiktsmask inomhus om det inte finns några hälsoskäl som hindrar dem från att använda masken. Under träningen behöver masken dock inte användas.

Ytterligare information:
Nya webbsidor för ungdomstjänster:
nuorten.helsinki/sv/

Fotografi: Jussi Hellsten