Helsingforsbebisar födda år 2021 får teatrar som sina kulturfaddrar

Helsingfors teatrar bjuder in alla Helsingforsbebisar födda år 2021 till att bli deras fadderbarn. Inom Kulturens fadderbarn har barn i Helsingfors en konstnärlig eller kulturell aktör som fadder. Via aktören kommer barnet och hens familj i personlig kontakt med kultur och konst. Fadderskapet fortsätter tills barnet börjar skolan. 

Barn som föds år 2021 får Helsingfors Stadsteater, dockteatern Sampo, Finlands nationalteater, Svenska Teatern, Teatteri ILMI Ö. och Q-teatern som faddrar.

Alla Kulturens fadderbarn födda år 2021 kan årligen delta i två teaterevenemang. De är stämningsfulla och lugna konstupplevelser för barnen och deras närstående vuxna. Evenemangen planeras med hänsyn till barnets ålder och lämpar sig för alla familjer oberoende av språkfärdigheter och kulturell bakgrund. Evenemangen är avgiftsfria och ordnas förutom på teatrar även på olika håll i Helsingfors såsom lekparker, Annegården, Caisa, Gamlasgården, Malms kulturhus, Stoa och Nordhuset.

Kulturfaddern bestäms enligt barnets födelseår, men man kan även anmäla barnet till verksamheten senare, ända fram till skolåldern. Faddern för barn födda år 2020, Helsingfors stadsorkester, bjuder nästa höst in sina fadderbarn till konserter som hålls i Musikhuset. Stadsorkesterns konserter som ordnades i kulturcentraler var väldigt populära.  

Tjänsten Kulturens fadderbarn administreras av Helsingfors kultur- och fritidssektor. Projektet främjar familjernas välbefinnande och stadsbornas kulturella likvärdighet. Samtidigt ökar verksamheten tillgängligheten hos konst- och kulturinstitutioner i Helsingfors. Tjänsten möjliggörs av stöd från Jane och Aatos Erkkos stiftelse.

Mer information:

www.kummilapset.hel.fi/sv

kulttuurin.kummilapset@hel.fi

Helsingfors stads kultur- och fritidssektor:

Projektchef Ulla Laurio ulla.laurio@hel.fi, tfn 040 1493584

Producent Anna Rosendahl anna.rosendahl@hel.fi, tfn 040 541 1574